Przejdź do menu Przejdź do treści

Psychologia, studia stacjonarne

Rekrutacja 2023/2024
Data ostatniej zmiany: 25.07.2023

Kryteria przyjęć
Dla kandydatów z „nową” maturą: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy bądź rozszerzony – część pisemna).

Wyniki egzaminu maturalnego są przeliczane zgodnie z poniższymi zasadami:

Poziom podstawowy: 1% = 1 pkt.
Poziom rozszerzony: 1% = 1,5 pkt.

Dla kandydatów ze „starą” maturą: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna) i języka obcego nowożytnego (część ustna albo pisemna) oraz jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka.

Limit przyjęć
90

Progi punktowe w latach ubiegłych

Rok rekrutacji Próg w pierwszej turze  Próg w ostatniej turze
2019 297 pkt. 283,5 pkt.
2020 317 pkt. 283,5 pkt.
2021 331,5 pkt. 315 pkt.
2022 346 pkt. 321 pkt.
2023 366 pkt. 338 pkt.

 

Prosimy pamiętać o tym, iż podane przez nas progi punktowe mają jedynie charakter orientacyjny i nie można ich traktować jako wiążących. Na wyniki na listach rankingowych wpływają różne czynniki jak np. zainteresowanie danym kierunkiem studiów czy poziom trudności egzaminów maturalnych w danym roku w związku z czym progi punktowe przy każdej rekrutacji ulegają zmianie.

Harmonogram rekrutacji
Rozpoczęcie rejestracji: 1 czerwca 2023
Zakończenie rejestracji: 9 lipca 2023
Ogłoszenie wyników: 14 lipca 2023
Wpisy na listę studentów: 18 i 19 lipca 2023
Ogłoszenie listy rezerwowej: 19 lipca 2023 (w godzinach wieczornych)
Wpisy na listę studentów z listy rezerwowej: 21 lipca 2023
Ogłoszenie wyników III tury: 21 lipca 2023 (w godzinach wieczornych)
Wpisy na listę studentów z III tury: 25 lipca 2023

Wpisy odbywają się w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego (ul Podchorążych 2), s. 350 (III piętro).

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji na studia stacjonarne prosimy kierować na adres: rekrutacja.psychologia.st@up.krakow.pl (tel. 12 662-63-76).

Najnowsze Posty