Przejdź do menu Przejdź do treści

Platforma stabilometryczna

Stabilometria, jako metoda wywodząca się z badań w zakresie medycyny i biomechaniki, pozwala na ocenę równowagi oraz wychwiań ciała osoby badanej w pozycji stojącej. Pomiar dokonywany jest z wykorzystaniem przypominającej wagę łazienkową platformy stabilometrycznej, wrażliwej na zmiany siły nacisku i przeniesienia środka ciężkości ciała stojącej na niej osoby. Wykorzystywaną w Laboratorium platformę cechuje duża odporność na deformacje (możliwe jest wykonywanie m.in. skoków), częstotliwość próbkowania do 1000 Hz oraz wysoka wrażliwość (ok. 0,05%). Stanowi ona jedno z rozszerzeń zestawu Plux, zatem pomiar może być wykonywany z jednoczesnym wykorzystaniem sensorów do pomiaru wybranych parametrów psychofizjologicznych. W psychologii stabilometria wykorzystywana jest w badaniach z zakresu psychologii poznawczej (percepcja odległości, reakcja na obciążenie poznawcze), psychologii emocji czy też psychologii sztuki (doświadczenie estetyczne). Możliwe są również zastosowania kliniczne, w zakresie badań i przywracania sprawności osób z zaburzeniami równowagi (np. ocena ryzyka upadku u osób starszych).

Opis na stronie producenta
https://www.pluxbiosignals.com/collections/biosignalsplux/products/force-kit

Najnowsze Posty