Przejdź do menu Przejdź do treści

Plux

W celu dokonywania nieinwazyjnych pomiarów aktywności autonomicznego i centralnego układu nerwowego w Laboratorium wykorzystywany jest system Plux produkcji Biosignals. Platformę tą wyróżnia przede wszystkim mnogość dostępnych sensorów – posiadana konfiguracja umożliwia pomiar m.in. czynności bioelektrycznej mięśni (EMG), żołądka (EGG), stopnia wysycenia tlenem krwi (SpO2) i czynności oddechowej (RIP), aktywności elektrodermalnej (EDA), objętości pulsu (BVP) czy wykonanie zapisu elektrokardiograficznego (ECG). Zestaw wyposażony jest również w sensory do hemoencefalograficznych badań czynności mózgu techniką funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS), pozwalające na pomiar aktywności metabolicznej kory przedczołowej. Dzięki zastosowaniu 8-kanałowego huba o częstotliwości próbkowania do 3000 Hz/kanał oraz 16-bitowej precyzji pomiaru), możliwe jest dowolne łączenie sensorów i akwizycja danych z wielu czujników jednocześnie podczas badania. Ponadto, w zestawie zawarty jest dodatkowy 4-kanałowy hub, co zwiększa elastyczność systemu i pozwala na jednoczesne używanie dwóch hubów (np. w sytuacji, gdy sygnał nagrywany jest z odległych od siebie części ciała). Huby cechuje niewielki rozmiar i wykorzystanie bezprzewodowej technologii Bluetooth do komunikacji ze stacją roboczą. Pozwala to, z jednej strony, na duży komfort użytkowania z perspektywy osoby badanej (huby mogą zostać przyczepione do odzieży bądź ukryte w kieszeni), jak i dużą elastyczność w kontekście procedur eksperymentalnych (np. możliwość pozyskiwania danych w ruchu czy też bezproblemowego łączenia z innymi metodami pomiarowymi). System jako całość jest również kompaktowy, umożliwiając prowadzenie badań poza pomieszczeniami Laboratorium. Ponadto, system wyposażony jest w specjalistyczne oprogramowanie (OpenSignals), które zawiera szereg wtyczek pozwalających na wstępne przetworzenie wybranych sygnałów. Pomiary parametrów psychofizjologicznych znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach psychologii, w szczególności zaś w zakresie badań nad procesami poznawczymi i emocjonalnymi.

Opis na stronie producenta
https://www.pluxbiosignals.com/collections/biosignalsplux

Najnowsze Posty