Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Ganczarek Joanna

dyżury: Semestr letni 2023/2024
wtorek, 13:15-14:00
czwartek, 13:00-14:30

Działalność dydaktyczna

1. Psychologia procesów poznawczych

 • wykłady i ćwiczenia dla studentów na kierunku psychologia (I rok, ST, NST)

2. Arteterapia

 • wykłady i ćwiczenia dla studentów na kierunku psychologia (V rok, ST, NST)

3. Psychologia twórczości

 • wykłady dla studentów na kierunku psychologia (II rok, ST, NST)

4. Psychologia uczenia się

 • wykłady dla studentów na kierunku psychologia i biologia zwierząt (II rok, NST)

Działalność naukowa

Prowadzone obecnie projekty:

 • Oko na sztukę: ruchy oczu w percepcji współczesnej sztuki wizualnej
 • Percepcja odległości z wykorzystaniem perspektywy naturalnej
 • Wychwiania ciała jako korelat reakcji na niespójności w sztuce współczesnej (projekt realizowany w obrębie Miniatura 3)
 • Wpływ kontekstu na reakcje psychofizjologiczne
 • Test & Image: ruchy oczu w percepcji obrazów niedookreślonych

 

Publikacje

 1. Ruta, N., Ganczarek, J., Pietras, K., Burleigh, A., & Pepperell, R. (2023). Non-metric distance judgements are influenced by image projection geometry and field of view. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 0(0). https://doi.org/10.1177/17470218231164351
 2. Pietras, K., & Ganczarek, J. (2022). Aesthetic Reactions to Violations in Contemporary Art: The Role of Expertise and Individual Differences. Creativity Research Journal, 1-15. https://doi.org/10.1080/10400419.2022.2046909
 3. Ganczarek, J., Pietras, K., Stolińska, A., & Szubielska, M. (2022). s and Semantic Violations Affect Eye Movements When Viewing Contemporary Paintings. Frontiers in Human Neuroscience, 73. https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.808330
 4. Ganczarek., J. (2021). Teatr i terapia w pracy z osobami z niepełnosprawnością. W: M. Gacek (red.). Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
 5. Szubielska, M., Ganczarek, J., Pietras, K., & Stolińska, A. (2021). The impact of ambiguity in the image and title on the liking and understanding of contemporary paintings. Poetics. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101537
 6. Ganczarek. J., Huenefeldt, T., & Olivetti Belardinelli, M. (2020). Esperienza estetica ed interpersonale: teorie tradizionali e contemporanee sullo loro relazione. Nodes, 11-12.
 7. Ganczarek, J., Pietras, K., & Rosiek, R. (2020). Perceived cognitive challenge predicts eye movements while viewing contemporary paintings. PsyCh Journal, 1-17. http://doi: 10.1002/pchj.365
 8. Ganczarek, J., Żurawska-Żyła, R., & Rolek, A. (2020). ” I remember things but I can’t picture them.” What can a case of aphantasia tell us about imagery and memory? Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 20(2), 134-141. http://doi.10.15557/PiPK.2020.0018
 9. Rosiek, R., Ganczarek, J., & Pietras, K. (2018). Analiza stopnia złożoności obrazu w eyetrackingowych badaniach dzieł sztuki. Edukacja – Technika – Informatyka, 4(26), 224-231. http://doi:10.15584/eti.2018.4.31/2018
 10. Pietras, K., Ganczarek, J. (2018). Who’s interested in contemporary paintings with semantic and syntactic violations? Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica XI, 88-97.
 11. Ganczarek, J., Hünefeldt, T., & Belardinelli, M. O. (2018). From “Einfühlung” to empathy: exploring the relationship between aesthetic and interpersonal experience. Cognitive Processing, 19(2), 141-145. https://doi.org/10.1007/s10339-018-0861-x
 12. Ganczarek, J. (2018). Contribution of muscular tension to aesthetic emotions. W: A. Scarinzi (red.), Recasting Aesthetic Experience: Emotions an the „Continuity Principle”, (s.120-154), Gottingen: Cuvillier Verlag.
 13. Ganczarek, J. (2016). Synestezja jako doświadczenie protomentalne. W: A. Rogowska i J. Kaleńska-Rodzaj, Synestezja a sztuka, Kraków: Aureus.
 14. Ganczarek, J., Ruggieri, V., Nardi, D., & Belardinelli, M. O. (2015). Intersection of reality and fiction in art perception: pictorial space, body sway and mental imagery. Cognitive processing, 16(1), 233-236.
 15. Ganczarek, J. (2014). Techniki pracy z ciałem. W: Rachela Molicka (ed.). Kreatywne techniki pracy warsztatowo-terapeutycznej z grupą.
 16. Ganczarek, J., Ruggieri, V., Olivetti Belardinelli, M. i Nardi., D. (2015). Interaction of perception and imagination in pictorial space experience. Proceedings of the 1st International Conference on Aesthetics and The Embodied Mind. Brill Accademic Editors.
 17. Ganczarek, J. (2014). Psychologia i kognitywistyka. Psychofizjologiczne aspekty percepcji przestrzeni w malarstwie. Prace Komisji Naukowych O/PAN, Zeszyt 36-38, Katowice.
 18. Ganczarek, J. (2012, sierpień). Empathy in aesthetic experience: from Einfuhlung to simulation in perception of still works of visual art [Abstrakt referatu]. Cognitive Processing, 13(1), 41-41.
 19. Ganczarek. J. (2011). Psychofizjologia emocji w pracy arteterapeutycznej W: M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, i E. Kasperek – Golimowska (red.) Podmiot Sztuka – Terapia – Edukacja. Między teorią a praktyką, (s. 107-120). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 20. Tokarz A., Żyła K., Ganczarek J., Kudyba K., i Latocha A., (2004). Twórczość jako element wiedzy potocznej. Analiza porównawcza nominacji na najbardziej twórczych Polaków i Chińczyków. Psychologia Rozwojowa, 5, tom 9, 177- 188.

 

Wystąpienia konferencyjne

 1. Ganczarek, J., Pietras, K., Ruta, N,. & Cox, R. (2023, sierpień). Cognitive challenge when viewing contemporary art: behavioural and postural reactions. Prezentacja na Visual Science of Art Conference, The University of Cyprus, Nikozja, Cypr.
 2. Ganczarek, J. (2022, wrzesień). Podmiot obecny – teatr i drama jako narzędzie budowy obecności. Warsztat prowadzony na 2. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Podmiot. Sztuka – terapia – edukacja, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
 3. Ganczarek. J., Ruta, N., Pietras, K., Burleigh, A., & Pepperell, R. (2021, wrzesień). Does linear perspective accurately depict how we perceive distance? Referat wygłoszony na 8th International Conference on Spatial Cognition, Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy.
 4. Ganczarek, J., Pietras, K., Stolińska, A. i Szubielska, M. (2021, wrzesień). The effects of titles and semantic violations on eye movements when viewing contemporary paintings. Poster zaprezentowany na XXVIth Konferencji International Association for Empirical Aesthetics, City i Goldsmiths University of London
 5. Ganczarek, J. i Pietras, K. (2018, wrzesień). Out of order. Syntactic inconsistencies in pictorial space. Refereat wygłoszony na 7th International Conference on Spatial Cognition, Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy.
 6. Ganczarek, J. i Pietras, K., i Rosiek, R. (2017, wrzesień) Expertise and individual differences in perception of contemporary paintings with semantic/syntactic violations. Poster przedstawiony na 20th Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCoP), Potsdam Universitat, Potsdam, Niemcy.
 7. Ganczarek, J., i Pietras, K., i Rosiek, R. Where to fixate (WTF)(2017, sierpień). Oculomotor strategies in perception of contemporary paintings. Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Visual Science of Art, Humboldt Universitat, Charite, Berlin, Niemcy, 25-27 sierpien, 2017.
 8. Ganczarek, J., Nardi, D., i Olivetti Belardinelli, M. Am I here or there? Space and Action in Aesthetic Experience (2016, grudzień) Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji Body of Knowledge. Embodied Cognition and the Arts, University of California, Irvine, USA, 8-10 grudzień, 2016.
 9. Ganczarek, J., Ruggieri, V., Olivetti Belardinelli, M. i Nardi., D. (2015, wrzesień). Intersection of reality and fiction in art perception: pictorial space, body sway and mental imagery. Referat przedstawiony na 6th International Conference on Spatial Cognition, Rzym, Włochy.
 10. Ganczarek, J. (2015, sierpień). Contribution of muscular tension to aesthetic emotions. Referat przedstawiony na 2nd International Conference on Aesthetics and The Embodied Mind,London, Wielka Brytania.
 11. Ganczarek, J., Ruggieri, V., Olivetti Belardinelli, M. i Nardi., D. (2013, sierpień). Interaction of perception and imagination in pictorial space experience. Referat przedstawiony na 1st International Conference on Aesthetics and The Embodied Mind, Delmenhorst, Germany.
 12. Ganczarek, J., Ruggieri, V., Olivetti Belardinelli, M. i Nardi,, D. (2013, sierpień). Pictorial space perception and body sway. Poster przedstawiony na ESCOP 2013 – 18th Meetings of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, Hungary.
 13. Nardi, D., Meloni, R., Ganczarek, J., i Olivetti Belardinelli, M. (2013, sierpień). Where is uphill? The contribution of visual cues for slope detection in 2D images. Poster przedstawiony na ESCOP 2013 – 18th Meetings of the European Society for Cognitive Psychology, Budapest, Hungary.
 14. Ganczarek, J. (2012, wrzesień). From Einfuhlung to simulation in perception of still works of visual art. Referat przedstawiony na 5th International Conference on Spatial Cognition, Rome, Italy.
 15. Ganczarek, J., Ruggieri, V., Giannini, A. M., i Olivetti Belardinelli, M. (2012, wrzesień). Body sway in pictorial depth perception. Poster przedstawiony na 5th International Conference on Spatial Cognition, Rome, Italy.
 16. Ganczarek, J.(2011, maj). Ucieleśniony znak: psychofizjologiczne aspekty arteterapii. Referat przedstawiony na Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „W kierunku autentyczności. Twórcza ekspresja i artyści z kręgu art brut”, Kraków.
 17. Ganczarek, J. (2010, listopad). Psychofizjologia emocji w arteterapii. Referat przedstawiony na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Podmiot-Sztuka-Terapia-Edukacja. Poznań.
 18. Ganczarek, J. (2010, czerwiec). Sensoryczne komponenty wyobraźni wzrokowej – Psychofizjologia ekspresji. Referat przedstawiony na XLIII Kongresie Psychiatrii Polskiej, Poznań.
 19. Ruggieri, V., i Ganczarek, J. (2009, listopad). Protomentalne aspekty arteterapii. Referat przedstawiony na III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „ARTETERAPIA w medycynie i edukacji”, Łódź.
 20. Tokarz, A., Żyła, K., Ganczarek, J., Kudyba K., i Latocha, A. (2003, czerwiec). Twórczoś jako kategoria myślenia potocznego – rezultaty analizy jakościowej wyników badań. Poster przedstawiony na XII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.