Przejdź do menu Przejdź do treści

Mgr Marzena Kutt

dyżury: Studia stacjonarne:Studia niestacjonarne:
Obecnie przebywam na dłuższym urlopie.

W sprawach związanych z zajęciami dydaktycznymi lub rezerwacją sal, proszę kontaktować się z Sekretariatem Instytutu Psychologii.

W razie potrzeby skorzystania z Laboratorium Testów Psychologicznych, proszę o bezpośredni kontakt z mgr Elżbietą Szpakiewicz.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2022/2023

 

Psychologia zdrowia (psychologia, II rok, studia stacjonarne)

Wybrane problemy psychologii klinicznej (bezpieczeństwo państwa, II st., II rok, studia stacjonarne)

Psychologia międzykulturowa (psychologia, III rok, studia niestacjonarne)

Wprowadzenie do psychologii (psychologia i biologia zwierząt, I rok, studia niestacjonarne)