Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Macheta Krystian

Katedra Psychologii Neurokognitywnej

krystian.macheta@up.krakow.pl

pok: 302

ORCID: 0000-0002-9130-2287

publikacje:


dyżury: Stacjonarny: czwartki 13:00-14:30 Zdalny: wtorki 13-13:45 (MS Teams)

Dyżury w semestrze zimowym 2023/24:

Zdalny: wtorki 13:00-13:45 (MS Teams); czwartki 13:00-14:30 (sala 302)

 

Ze względu na duże zainteresowanie konsultacjami, proszę o wysłanie pytania o dostępność terminu przed planowanym spotkaniem.

 

Działalność naukowa

  • Kierownik Grantu NCN:

Kryteria definicyjne a leksykalna taksonomia emocji (2020/37/N/HS6/00779).

 

  • Wybrane publikacje naukowe:
  • Macheta., K, Gut, A., Pons, F. (2023) The link between emotion comprehension and cognitive perspective taking in theory of mind (ToM): a study of preschool children. Frontiers in Psychology. 14:1150959. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1150959
  • Macheta, K. (2022). Emocje z punktu widzenia psychologii oraz języka. W: J. Kozłowska, J. Jędrzejewska (red.). Uczucia i motywacja w psychologii – zbiór wybranych zagadnień (s.68-74). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.
  • Macheta, K., (2022). Kryterialne atrybuty emocji – czyli podstawy, by nazwać coś emocją. Czy jest szansa, że w ogóle istnieją? W: Kozłowska, I. Domina (red.). Problemy społeczne i prawne – naukowa analiza wybranych zagadnień (s. 123-132). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.
  • Misiuro, T., Gorbaniuk, O., Macheta, K., […] Zygnerska, M., (2021) Validation and Psychometric Properties of the HEXACO Personality Inventory Observer Report Form in the Polish Language, Journal of Personality Assessment.
  • Macheta, K. (2021). Teoria umysłu a sposoby rozumienia emocji przez dzieci (s.99-118) W: Z. Wróblewski, A. Gut (red.), Próby kognitywistyczne. Lublin: Wydawnictwo KULMacheta, K., Gorbaniuk O., (2020). The Lexical Approach to the Taxonomy of Emotions. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 33 (3), 21-32.
  • Gorbaniuk, O., Korczak, A., Toruj, N., Czarnejko, A., Macheta, K., Jałoszewska, M., … Misiuro, T. (2019). Comprehensive psycholexical classification of Polish person-descriptive terms. Current Issues in Personality Psychology, 7(2), 142–154.

 

  • Wybrane prezentacje konferencyjne:

Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2022). The Comprehensive Taxonomy of Emotion Terms and Relation Between Emotional Factors and Emotional Intelligence. European Conference of Personality 2022, Madryt, Hiszpania, 12-15 lipca 2022r.

Macheta, K., Gut, A., (2021). Theory of mind and emotions: relationship between understanding emotions and mental states. The 32nd International Congress of Psychology, Praga, Czechy, 18-23 lipca 2021r.

Gut, A., Cheung, H., Macheta, K., Pons, F. (2019). Preschoolers’ emotion understanding and their ideas about epistemic states (beliefs). XVI European Congress of Psychology, Moskwa, Rosja, 2-5 lipca 2019r.

Macheta, K. (2018). Emotion comprehension between 3 and 11 years: Polish children developmental periods. Cultural and Environmental Factors in Socio-Cognitive Development. John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Polska, 22-23 listopada 2018r.

Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2018). Psycholexical taxonomy of emotional states based on a comprehensive list of descriptors. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, 17-21 lipca 2018r.

Macheta K., Gut, A., Pons, F., Cheung, H. (2018). The child’s emotions and theory of mind understanding: a developmental trajectory. 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society, Amsterdam, 31 maja – 2 czerwca 2018r.

Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2017). Taksonomia psycholeksykalna postrzeganych stanów emocjonalnych: badanie języka polskiego. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, UMK, Toruń, 15-17 września 2017r.

Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2017). Taksonomia psycholeksykalna stanów emocjonalnych: badania języka polskiego. VII Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji, KUL, Lublin, 18-19 maja 2017r.

Macheta, K. (2017). Zdolność do rozpoznawania ukrytych emocji przez dzieci – przegląd badań międzykulturowych. XXIV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych, KUL, Lublin, 24-26 kwietnia 2017r.

 

  • Działalność dydaktyczna w roku akademickim 2023/24:

Zaawansowane analizy statystyczne w badaniach psychologicznych

Podstawy statystyki w badaniach psychologicznych

Seminarium magisterskie