Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Abramciów Rafał, prof.UKEN

Dyrektor Instytutu Psychologii

Katedra Psychologii Ogólnej i Mediów

rafal.abramciow@up.krakow.pl

www.abramciow.pl

ORCID: 0000-0002-8684-6028

publikacje:


dyżury: Poniedziałek od 9 00 do 10 00 , czwartek od 12 30 do 14 00, dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych każda pierwsza sobota miesiąca od 9 00 do 10 00.

Działalność dydaktyczna

Doświadczenie dydaktyczne

Zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych.

Wprowadzenie do psychologii, Psychologia społeczna, Współczesne trendy w psychologii ogólnej, Psychologia kliniczna,

Współczesne trendy w psychoterapii, Terapia trudności emocjonalnych i społecznych, Podstawy psychologii,

Komunikacja interpersonalna, Psychologia ogólna Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania I i II,

Psychologia osobowości, Psychologia stresu, Trening interpersonalny, Podstawy psychoterapii,

 

Zainteresowania naukowe Ulubione dziedziny psychologii

Psychologia ogólna, Psychologia emocji, Rozwój emocjonalny dziecka i dorosłego, Psychoterapia psychodynamiczna,

Relacja psychologia a fenomenologia szczególnie emocji, Rozwój i kształtowanie się osobowości człowieka,

Komunikacja w relacjach interpersonalnych, Postawy emocjonalne, Psychologia komunikacji ludzi dorosłych

Psychoterapia- Ukończone 4 letnie szkolenie terapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym 2014-2018.

Działalność naukowa

Dotychczasowe osiągnięcia naukowe.

30 Publikacji, które pojawiły się w książkach oraz czasopismach związanych z tematyką psychologii, filozofii i psychoterapii.

4 Tłumaczenia z języka francuskiego. Przetłumaczone dzieła m.in. Jean-Paul’a Sartre’a.

18 Konferencji. Miały one miejsce w Polsce, Hiszpanii, we Włoszech, a także w Czechach.

Staże zagraniczne

Nauka we Francji i we Włoszech. Uniwersytet Rene Descartes- Instytut Psychologii w Paryżu. Wyjazd miał miejsce w maju 2009 roku. Uniwersytet w Padwie- Instytut Psychologii. Staż odbył się we wrześniu 2010 roku.

Publikacje

Publikacje i książki teksty naukowe opublikowane do tej pory:

1. Rafał Abramciów, „O stawaniu się człowiekiem według J.P. Sartre’a” (w:) Psychoterapia 4, Wydawnictwo UJ, s.46-53, ISBN 789-45- 5678-345- 2. Kraków 2005,
2. Rafał Abramciów „ Szkic o teorii emocji” J. P. Sartre. Tłumaczenie z języka francuskiego Wydawnictwo UJ Kraków 2006,
3. Rafał Abramciów, Urszula Basałaj, „ Wprowadzenie do psychologii” Francoise Parot, Mac Richelle. Tłumaczenie z języka francuskiego, Wydawnictwo WAM Kraków 2008 r,
4. Rafał Abramciów, „Specyfika poznawczego ujęcia emocji na przykładzie teorii emocji R. Lazarusa a fenomenologiczna teoria emocji J.P. Sartre’a”. Horyzonty Wychowania, s 121-131, ISBN 987-83- 70534-24- 7, Kraków 2008.
5. Rafał Abramciów, Jacek Bielas „Dimensions of corporeality” (w:) Phorum Philosophicoum,(redakcja naukowa:) Adam Biel, Wydawnictwo PAN s. 48-58, ISBN 976-83- 7422-226- 9, Kraków 2009 – artykuł w języku angielskim,
6. Rafał Abramciów,„Jak możliwa jest moralność i skąd zło w naturze człowieka”(w) Skąd zło, (redakcja naukowa:) Mariusz Sztuka, Wydawnictwo WAM, s.65-80, ISBN 978-83- 60567-23- 9, Kraków 2010,
7. Rafał Abramciów, Anita Bajcar, „Zachowania zdrowotne- Rola zmiennych poznawczych w procesie formowania intencji zachowania (w:) Roczniki Pedagogiczne, (redakcja naukowa), Adam Ruta, Wydawnictwo PAN, s.175-185, ISSN 0079-3418, Kraków 2011,
8. Rafał Abramciów, Agnieszka Zelant, „Agresywność osób wykolejonych społecznie” (w:) Roczniki Pedagogiczne, (redakcja naukowa), Adam Ruta, Wydawnictwo PAN, s.203-215, PL ISSN 0079-3418, Kraków 2012,
9. Rafał Abramciów, Anita Bajcar, „Problem treści pojęcia emocji w ujęciu psychologicznym, a nieprzystosowanie społeczne”. Wydawnictwo UKIP s. 207-219, ISBN 978-83- 60837-76- 4, Kraków 2013,
10. Rafał Abramciów, Agnieszka Zelant, Specyfika fenomenologicznego ujęcia poznania a jej użyteczność dla pedagogiki i terapii psychologicznej- s.33-41, ISSN 2080-9476, Gdańsk 2015,
11. Rafał Abramciów, Agnieszka Zelant,” Empatyczność i poczucie alienacji młodzieży uzdolnionej muzycznie” – s.38-57, ISSN 2084-5596, Kraków 2014,
12. Rafał Abramciów ” Conception phenomenologique dla la corporeite emotionnelle de la conscience chez Sartre” (w:) Horyzonty Wychowania (redakcja naukowa Mariusz Sztuka), s.85-93, PL ISSN 1643-9171, Kraków 2014,
13. Ireneusz Kowalewski, Rafał Abramciów, „Wokół człowieka w aspekcie psychosomatyki[T.2]. (red. naukowa), Ireneusz Kowalewski, Rafał Abramciów, Wydawnictwo Scriptum, s,159-183, ISBN 978-83- 65432-03- 2, Kraków 2015,
14. Rafał Abramciów, Agnieszka Zelant, ” Sposoby rozwiązywania konfliktów przez wychowanków MOW”,s. 248-261, ISBN, 978-65231- 06-2, Warszawa 2015,
15. Rafał Abramciów, Agnieszka Zelant ” Rozwijanie empatii u dorosłych jako element kształtowania kompetencji społecznych” s. 91-105, ISBN 978-83- 8019-205-8. Kraków 2015,
16. Ireneusz Kowalewski, Rafał Abramciów, „Psychosocial functioning people with schizophrenia „- s. 732-746, ISBN 978-80- 88010-04- 3, Brno 2015,
17. Agnieszka Lasota, Rafał Abramciów, „Wielowymiarowe aspekty fenomenu zazdrości”- ” Teraźniejszość, człowiek, edukacja” (red. naukowa Robert Kwaśnica, s.139-150.Tom 18, numer 3(71) ISSN 1505-8808. Wrocław 2015,
18. Rafał Abramciów, Alina Kałużna-Wielobób,” Exsperiencig and exspressing emotions in marriage- sources and consequences”. w „Wokół człowieka w aspekcie psychosomatyki” (red. naukowa), Ireneusz Kowalewski, Rafał Abramciów, Wydawnictwo Scriptum, s,159-183, ISBN 978-83- 65432-03- 2, Kraków 2015,
19. Rafał Abramciów, Alina Kałużna-Wielobób, „Emotion function according to J.P.Sartre’s phenomenological psychology”- ISSN- 2029- 8587, Wilno 2015,
20. Rafał Abramciów, „Emocja jako odpowiedź na wartość- Psychologiczne aspekty teorii emocji J.P. Sartre’a”- ISSN 0239-6025, Kraków 2015,
21. Rafał Abramciów, Iwona Ocetkiewicz, „Zrozumieć emocje- perspektywy poznawcze i psychospołeczne” Kraków wydawnictwo UP Kraków 2016,
22. Rafał Abramciów, Joanna Mysona-Byrska, „Przenicowana rzeczywistość- świat konsumpcji a etyka I. Kanta”. Wydawnictwo UP. Kraków 2018,
23. Rafał Abramciów, „Pigułka na stres”, Commentarii Academici, Wydawnictwo UP Kraków 2018,
24. Rafał Abramciow, „Fenomen nerefleksivnoï (emocijnoï) svidomosti Sartra”, Psihologiá Osobistosti. – 2018, nr 1, s. 16-2,
25. Yevhen Karpenko, Rafał Abramciów.The problem of qualitative methods applicable in the psychology of personality, Psihologiá Osobistosti. – 2019, Vol. 10, nr 1, s. 160-167,
26. Zinoviâ Karpenko, Rafał Abramciów. Phenomenological analysis of an autobiographic narrative / Zinoviia Karpenko, Rafał AbramciowW: Psihologični tehnologiï efektivnogo funkcionuvannâ ta rozvitku osobistosti. Kniga 3 : monografiâ / za red. S. D. Maksimenka, S. B. Kuzikovoï, V. L. Zlivkova, 2019,
27. Svitlana Symonenko, Rafał Abramciów. Visual thinking psychology in strategically semantic dimension / Svitlana Symonenko, Rafał Abramciów Cracow : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021,
28. Zinoviâ Karpenko, Rafał Abramciów. Zwrot performatywny w nowoczesnej psychoterapii /W: Psihosocial’ni resursi osobistisnogo ta social’nogo rozbitku v epohu globalizaciï. T. 2 : materali Mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferenciï, 4-5 listopada 2022 r,
29. : Olha Lazorko, Hryhorii Dzhahupov, Rafał Abramciów, Svitlana Symonenko, Olena Hrek, Tetiana Kostieva. The Phenomenon of Security Within the Socio-Psychological Knowledge in the Era of Postmodernism 2022,

Konferencje Wystąpienia publiczne

1. Emocja w ujęciu psychologii fenomenologicznej J. P. Sartre’a, Abramciów Rafał, Instytut Psychologii UJ, Kraków, 16-18. czerwiec 2006,
2. Dimensions of corporeality” Abramciów Rafał, Instytut Psychologii na Uniwersytecie w Padwie, 21-23. września. 2011,
3. Fenomenologiczne inspiracje w psychologii szczęścia, Abramciów Rafał, Lublin, 21-22 maja 2013,
4. Funkcjonowanie psychospołeczne osób chorych na schizofrenię, Abramciów Rafał, Ireneusz Kowalewski, Brno, 14-15 kwietnia 2015,
5. Społeczno- poznawcza teoria osobowości A. Bandury a współczesne wyzwania wychowawcze, Abramciów Rafał, Kraków, 26 czerwca 2015,
6. Nauczyciel współtwórca klimatu społecznego instytucji edukacyjnej, Abramciów Rafał, Kraków, 27 listopad 2015,
7. Une emotion dans une aproche psychologique, Abramciów Rafał, Instytut Psychologii na Uniwersytecie Rene Decartes. Paryż, 26-29 maja 2009,
8. The Specificity of the Phenomenological Perspective on Cognition and Experience and its Usefulness for the Psychology of Emotions, Abramciów Rafał, Instytut Psychologii na Uniwersytecie w Retymnonie, 26-27 maja 2013.
9. Transmisja ról płciowych w systemie rodzinnym w dychotomicznym wymiarze wspólnotowość/sprawczość” Abramciów Rafał, Agnieszka Lasota, Kraków, 6-7 listopad 2014,
10. Środowisko rodzinne jako czynnik patogenny uzależnień od internetu, Abramciów Rafał, Ireneusz Kowalewski, Myślenice, 8-9 maja 2015,
11. International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescent, Abramciów Rafał, Agnieszka Lasota, Madryt, 19-21 Listopad 2015,
12. Specyfika stawania się człowiekiem w ujęciu psychoterapii egzystencjalnej, Abramciów Rafał, Kraków, 21-22 maja 2016,
13. Wieczny aktor- histrioniczne zaburzenie osobowości, Abramciów Rafał, Kraków, 8-9 grudnia 2016,
14. Abramciow, R., Карпенко, З.С. (2021). Вдячність як детермінанта
психологічного благополуччя персоналу організації [Gratitude as a determinant
of psychological well-being of the organization’s personnel]. Психологічні умови
благополуччя персоналу організацій: тези IІ Міжнародної науково-практичної
конференції, 7–8 жовтня 2021 р. [Psychological conditions of the well-being of the
personnel of organizations: theses of the II International Scientific and Practical
Conference, October 7–8, 2021]. Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2021. С. 35–36 (ukr.). ISBN 978-966-941-639-1.
15. Karpenko Z., Abramciów R. Zwrot performatywny w nowoczesnej psychoterapii.
Психосоціальні ресурси особистісного та соціального розвитку в епоху
глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м.
Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 4-5 листопада 2022
р.) в 2 т. [Psychosocial resources of personal and social development in the era of
globalization: materials of the International Scientific and Practical Conference,
(Ternopil, West Ukrainian National University, November 4-5, 2022) in 2 volumes].
Тернопіль : ЗУНУ, 2022. Т.2. S. 132–134. (244 с.) ISBN 978-966-654-678-7
16, 1.Abramciоw Rafal (Krakow, Poland) – Director of the Institute of Psychology of
the Krakow Pedagogical University named after the National Education
Commission, doctor Phd.
Speech at the plenary session «Scientific studies of the problem of the
psychology of creativity in Poland»
of the XXIII International Scientific and Practical Conference
""PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF CREATIVITY" Ukraine, Kyiv, July 24-
25, 2023
NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE
G. S. Kostiuk Institute of Psychology LABORATORY OF PSYCHOLOGY OF
CREATIVITY
The conference was held in the framework of international cooperation with WFS Bildungs GUG (Berlin,
Germany)
( There is a Certificate)
17 .Abramciоw Rafal (Krakow, Poland) – Director of the Institute of Psychology of
the Krakow Pedagogical University named after the National Education
Commission, doctor Phd.
Speech at the plenary session «Individual and personal traits of a
psychotherapist as a basis for successful professional activity»
of the XXII International Scientific and Practical Conference
""PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF CREATIVITY" Ukraine, Kyiv, July 23,
2022
NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE
G. S. Kostiuk Institute of Psychology LABORATORY OF PSYCHOLOGY OF
CREATIVITY
The conference was held in the framework of international cooperation with WFS Bildungs

 

Nagrody i wyróżnienia

Uhonorowanie działalności naukowej

Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Odznaczenie indywidualne III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2015 rok

Medal Komisji Edukacji Narodowej Otrzymany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej w 2016 roku

List gratulacyjny Dziekana Wydziału pedagogicznego Za naukowy sukces wyrażający się wysoką pozycją w procesie oceny parametrycznej za rok 2016

Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego. Odznaczenie III stopnia za pracę organizacyjną, 2023 rok.