Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Barbara Superson

Kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej i Edukacyjnej

Katedra Psychologii Rozwojowej i Edukacyjnej

barbara.superson@up.krakow.pl

pok: 363

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6476-8308

publikacje:


dyżury: Czwartki: 13:00-14:30 Piątek: 9.00-9.45 - Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone w roku 2023/2024:

 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Psychologia osób z niepełnosprawnością
 • Psychologia całościowych zaburzeń rozwojowych
 • Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Seminarium magisterskie

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, psychologia rehabilitacji, alternatywne metody nauczania, kulturowe uwarunkowania rozwoju, edukacja globalna. Szczególnie interesuję się badaniami międzykulturowymi związanymi z edukacją i rehabilitacją dzieci z niepełnosprawnościami w Afryce Wschodniej.

Projekty rozwojowe i badawcze:

 1. Postawy matek wobec dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście społecznej percepcji niepełnosprawności w Burundi (2013-2022).
 2. Społeczne i poznawcze funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi, projekt zrealizowany w latach 2012-2013.
 3. „Rozwój wiedzy i umiejętności psychologicznych pracowników Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Muyinga, w Burundi oraz jego podopiecznych i ich rodzin”, projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wolontariat Polska Pomoc” w roku 2012.
 4. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia – wsparcie metodyki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w centrach prowadzonych przez Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho w Burundi”. Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wolontariat Polska Pomoc”
  w roku 2013.

Publikacje

Franczok-Kuczmowska, A., Superson, B. (2023). Resilience in the context of the socio-political situation of young adults in Europe. Humanities and Social Sciences, 30(1), s. 29-40.

Józefacka, N.M., Karpiński, E.A., Superson, B., Kołek, M.F., Skrzypczak, A.R., Kania, G. (2023). Potential Factors Conditioning the Compliance to Mandatory Face Covering in the Public Space Due to SARS-CoV-2 Pandemic. Int. J. Environ. Res. Public Health20, 726. https://doi.org/10.3390/ijerph20010726

Superson, B. (2019). Culture-related criteria of intelligence and the socio-economic situation of children with disabilities in Burundi : survey report. [w:] Konteksty Pedagogiczne = Pedagogical Contexts, (1 (12)), p. 227-242. doi:10.19265/KP.2019.112227

Superson, B. (2017). Działania wspierające proces edukacji i kompleksowej  rehabilitacji osób z różnymi typami niepełnosprawności w Burundi (Afryka Wschodnia). [w:] G. Gunia, A. Ochman, M. Trojańska (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością (Vol. 4.1, pp. 205–217). Kraków : Wydawnictwo  Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Superson, B. (2017). Rola inteligencji cielesno-kinestetycznej w procesie edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w Burundi. [w:] I. Sikorska, K. Gerc, & L. Pawłowski (red.), Sportowcy z niepełnosprawnością : aspekty psychologiczne i społeczne (pp. 83–94). Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM.

Tuchowska, J., Superson, B. (2017). Bajki i opowiadania terapeutyczne w terapii dzieci jąkających się. [w:] L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, K. Kupiec (red.), Życie z zacięciem : integralny przewodnik po jąkaniu (pp. 170–175). Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne.

Wystąpienia publiczne na konferencjach

– Ogólnopolska Konferencja Studencko-Ekspercka „Granice wielokulturowości w dobie globalizacji”, 14 kwietnia 2023 roku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wygłoszenie referatu: „Postawy matek wobec dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście społecznej percepcji niepełnosprawności w Burundi”

– Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Sytuacja obywateli niepełnosprawnych w Polsce i na świecie z perspektywy różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego”, 20-21 października 2022 r., Uniwersytetu Szczeciński, Szczecin. Wygłoszenie referatu: „Społeczna percepcja niepełnosprawności w Burundi (Afryka Wschodnia).”

– IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: “Teoria i praktyka w profilaktyce oraz wspieraniu rozwoju osób
z niepełnosprawnością – wobec tradycji i innowacji”, 20-21.04.2015 r., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków. Wygłoszenie referatu: “Działania wspierające proces edukacji i kompleksowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w Burundi (Afryka Wschodnia).”

– Konferencja “Jedna Afryka, wiele doświadczeń. Zrozumieć, by pomóc rozwojowo”, 13.12.2012 r., Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Zorganizowanie konferencji oraz wygłoszenie referatu: “Żeby pomóc, trzeba zrozumieć – badanie funkcjonowania poznawczego dzieci niepełnosprawnych w Burundi.”

Nagrody

Pierwsze miejsce w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym– Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON): Praca magisterska: „Poznawcze i społeczne funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi”.

 

Członkini Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.