Przejdź do menu Przejdź do treści

Struktura Instytutu

Laboratorium Testów Psychologicznych

mgr Elżbieta Szpakiewicz – Kierownik

dr Barbara Superson
mgr Marzena Kutt

Centrum Badań Funkcji Neurokognitywnych i Samoregulacji „NEUREKA”

dr Łukasz Krzywoszański, prof. UKEN – Kierownik

Pełnomocnicy ds. praktyk na kierunku psychologia

dr Dominika Sznajder – studia stacjonarne
mgr Małgorzata Płoszaj – studia niestacjonarne

Pełnomocnik ds. programu Erasmus Plus

dr Karolina Pietras


Podstawa prawna:
Zarządzenie R/Z.0201-111/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Zarządzenie R.Z.0211.13.2021 w sprawie zmian w strukturze Instytutu Psychologii
Zarządzenie R.Z.0211.23.2021 w sprawie zmian w strukturze Instytutu Psychologii
Zarządzenie R.Z.0211.60.2023 w sprawie zmian w strukturze Instytutu Psychologii

Najnowsze Posty