Przejdź do menu Przejdź do treści

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Studia stacjonarne

Semestr zimowy: 1 października 2023 – 25 lutego 2024

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym:
2 października 2023 – 21 grudnia 2023 (dodatkowe dni wolne: 2-3.11)
3 stycznia 2024 – 28 stycznia 2024 (w okresie 3.01.2024-5.01.2024 – zajęcia prowadzone są zdalnie)

Uroczysta inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych):
16 października 2023

Ferie zimowe (przerwa świąteczna):
22 grudnia 2023 – 2 stycznia 2024

Zimowa sesja egzaminacyjna:
29 stycznia 2024 – 7 lutego 2024

Poprawkowa sesja egzaminacyjna:
15 lutego 2024 – 21 lutego 2024

Przerwa międzysemestralna:
8 lutego 2024 – 14 lutego 2024

Semestr letni: 26 lutego 2024 – 30 września 2024

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim:
26 lutego 2024 – 27 kwietnia 2024
3 kwietnia 2024 – 23 czerwca 2024 (dodatkowe dni wolne od zajęć: 2.05, 31.05)

Ferie wiosenne (przerwa świąteczna):
28 marca 2024 – 2 kwietnia 2024

Święto Uczelni (dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników):
10 maja 2024

Letnia sesja egzaminacyjna:
24 czerwca 2024 – 3 lipca 2024 (centralny egzamin z języka obcego dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia: 24 czerwca 2024)

Wakacje letnie (w tym praktyki przewidziane w planie studiów):
4 lipca 2024 – 30 września 2024

Poprawkowa sesja egzaminacyjna:
2 września 2024 – 11 września 2024

Okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2023/2024
12 września 2024 – 30 września 2024

Studia niestacjonarne

Organizację roku akademickiego 2023/2024 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu, a zimowa sesja egzaminacyjna ma zakończyć się nie później niż 11 lutego 2024 roku, natomiast poprawkowa sesja egzaminacyjna – nie później niż 21 lutego 2024 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (COVID-19) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.26.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024

Najnowsze Posty