Przejdź do menu Przejdź do treści

Wzory podań

Sprawy organizacyjne oraz prawne studentów psychologii prosimy kierować do Centrum Obsługi Studenta:

Małgorzata Grudnik
pok. 128, tel. 12 662 74 71
e-mail: malgorzata.grudnik@up.krakow.pl

Poniżej znajdują się wzory najczęściej wykorzystywanych druków, składanych w COS. Można je również znaleźć, wraz z odpowiednimi aktami prawnymi, na stronie Centrum.

Podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką
Podanie o egzamin komisyjny
Podanie o indywidualną organizację studiów
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Podanie o wyrażenie zgody na obronę pracy dyplomowej w trybie eksternistycznym
Podanie o przeniesienie na studia stacjonarne/niestacjonarne
Podanie o przeniesienie na inny kierunek
Podanie o przeniesienie z innej Uczelni
Podanie o urlop
Podanie o wpis warunkowy
Podanie o wznowienie studiów
Podanie o powtarzanie roku/semestru
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
Rezygnacja ze studiów

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – odwołanie od decyzji o skreśleniu
Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim
Wniosek o wydanie dokumentów oraz upoważnienie do wydania
Wniosek o zmianę nazwiska i danych osobowych
Wniosek o przesłanie dyplomu za pośrednictwem Poczty Polskiej
Wniosek o przesłanie świadectwa studiów podyplomowych za pośrednictwem Poczty Polskiej
Wniosek o przesłanie legitymacji studenckiej za pośrednictwem Poczty Polskiej

Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

Najnowsze Posty