Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia stacjonarne

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne

Kursy obligatoryjne

Koordynator Nazwa kursu Rok Semestr
Czernecka K., dr Mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych 1 Letni
Żurawska-Żyła R., dr Klasyczne teorie osobowości 2 Zimowy
Herzog-Krzywoszańska R., dr Pamięć i uczenie się 2 Zimowy
Pietras K., dr Psychologia twórczości 2 Zimowy
  Psychologia osób chorych somatycznie 4 Letni
Franczyk J., dr Historia myśli psychologicznej 1 Letni
Szczygieł M., dr Podstawy statystyki w badaniach psychologicznych 1 Letni
Kaleńska-Rodzaj J., dr Psychologia emocji i motywacji 1 Letni
Ganczarek J., dr Psychologia procesów poznawczych 1 Letni
Ganczarek J., dr Arteterapia 5 Letni
Wawrzyniak J., dr hab. Wprowadzenie do filozofii 1 Zimowy
Symonenko S., dr hab. Wprowadzenie do psychologii 1 Zimowy
  Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich 1 Zimowy
Kowal S., dr Wprowadzenie do pedagogiki 1 Zimowy
Józefacka N., dr Podstawy metodologii badań psychologicznych 1 Zimowy
Krzywoszański Ł., dr Wprowadzenie do biopsychologii 1 Zimowy
Boruta Krakowski M., dr Socjologia ogólna 1 Zimowy
Liszka-Polaszczyk D., mgr Pierwsza pomoc 1 Zimowy
Wawrzyniak J., dr hab. Logika 1 Letni
Lasota A., dr Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży 2 Zimowy
Abramciów R., dr Psychologia społeczna 2 Zimowy
Dembińska A., dr Psychologia zdrowia 2 Zimowy
Ligęza W., dr Psychologia rozwoju człowieka dorosłego 2 Letni
Kaleńska-Rodzaj J., dr Edukacja emocjonalna 2 Letni
Sznajder D., dr Psychopatologia 2 Letni
Żurawska-Żyła R., dr Współczesne teorie osobowości 2 Letni
Pietras K., dr Psychologia komunikacji 2 Letni
Kotlarska K., dr Psychologia różnic indywidualnych 2 Letni
Gacek M., dr Diagnoza psychologiczna I 3 Zimowy
Hennel-Brzozowska A., dr Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży 3 Zimowy
Sznajder D., dr Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 3 Zimowy
Herzog-Krzywoszańska R., dr Podstawy neuropsychologii 3 Zimowy
Pietras K., dr Psychologia międzykulturowa 3 Zimowy
Tokarska U., dr Psychologia narracyjna 3 Zimowy
Fudali-Czyż A., dr Diagnoza psychologiczna II 3 Letni
Kaleńska-Rodzaj J., dr Pomoc psychologiczna dorosłym 3 Letni
Fudali-Czyż A., dr Psychologia kliniczna dorosłych 3 Letni
Kossewska J., dr hab. Mechanizmy stresu i radzenia sobie 3 Letni
  Etyka zawodu psychologa 3 Letni
Szczygieł M., dr Zaawansowane analizy statystyczne 3 Letni
Sznajder D., dr Praktyka zawodowa ciągła 3 Letni
Dankiewicz M., dr Psychologia pozytywna 5 Zimowy
Fryt J., dr Praca z grupą 5 Zimowy
Szklarska A., dr Etyka rodzinna 5 Letni
  Psychologia pracy i organizacji 4 Zimowy
  Psychologia nieprzystosowania społecznego 4 Zimowy
Karpenko Z., prof. dr hab. Psychologia uzależnień 4 Letni
Cyrol T., dr Negocjacje i mediacje 4 Letni
Tokarska U., dr Seminarium magisterskie I i II 4 Zimowy + letni
Kałużna-Wielobób A., dr Seminarium magisterskie I i II 4 Zimowy + letni
Czernecka K., dr Seminarium magisterskie I i II 4 Zimowy + letni
Szczygieł M., dr Seminarium magisterskie I i II 4 Zimowy + letni
Ganczarek J., dr Seminarium magisterskie 5 Zimowy + letni
Pietras K., dr Seminarium magisterskie 5 Zimowy + letni
Krzywoszański Ł., dr Seminarium magisterskie 5 Zimowy + letni
Czernecka K., dr Seminarium magisterskie 5 Zimowy + letni
Dankiewicz M., dr Seminarium magisterskie 5 Zimowy + letni
Fryt J., dr Seminarium magisterskie 5 Zimowy + letni

 

Kursy specjalnościowe

Zaburzenia i zakłócenia rozwoju dzieci i młodzieży [E] 4 Zimowy
Coaching w edukacji [E] 4 Zimowy
Formy reprezentacji poznawczej w aktywności dziecięcej [E] 4 Zimowy
Stymulowanie rozwoju dziecka do dojrzałości szkolnej [E] 4 Letni
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów [E] 4 Letni
Psychologia muzyki w edukacji [E] 4 Letni
Sznajder D., dr Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży [E] 5 Zimowy
Ligęza W., dr Psychologia rozwoju moralnego [E] 5 Zimowy
Ślusarczyk E., mgr Drama w rozwijaniu umiejętności społecznych [E] 5 Zimowy
Tokarska U., dr Wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia [E] 5 Letni
Lasota A., dr Metodyka pracy psychologa szkolnego [E] 5 Letni
  Psychologia kreatywności w edukacji [E] 5 Letni
Kossewska J., dr hab. Psychologia osób z niepełnosprawnością [K] 4 Zimowy
  Psychoterapia [K] 4 Zimowy
Hennel-Brzozowska A., dr Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych [K] 4 Zimowy
Lasota A., dr Elementy socjoterapii [K] 4 Letni
Kowalewski I., dr n. med. Psychologia osób chorych somatycznie [K] 4 Letni
Kossewska J., dr hab. Psychologia całościowych zaburzeń rozwojowych [K] 4 Letni
Kaleńska-Rodzaj J., dr Terapia poznawczo-behawioralna [K] 5 Zimowy
  Interwencja kryzysowa [K] 5 Zimowy
Kałużna-Wielobób A., dr Kontakt terapeutyczny [K] 5 Zimowy
Krzywoszański Ł., dr Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna [K] 5 Letni
  Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą [K] 5 Letni
Tokarska U., dr Psychologia egzystencjalna [K] 5 Letni
Koordynator Nazwa kursu Rok Semestr

Legenda
E – kursy realizowane na ścieżce „Psychologia edukacyjna”
K – kursy realizowane na ścieżce „Psychologia kliniczna”
Brak karty kursu z danego przedmiotu oznacza, iż w danym roku akademickim kurs nie był realizowany (dana ścieżka specjalizacyjna nie została uruchomiona)

Najnowsze Posty