Przejdź do menu Przejdź do treści

Harmonogram i plany

Zgodnie z pismem RR.041-1/19 harmonogramy zajęć zamieszczane są wyłącznie na stronie: Rozkład Zajęć.

Aby wyświelić plan zajęć należy w polu „Jednostka” wybrać: „IPsych – Instytut Psychologii”, w polu „Forma” – właściwy rodzaj studiów (stacjonarne bądź niestacjonarne), w polu „Specjalność” – wartość: „bez specjalności” (dla lat I-III) bądź właściwą specjalizację (dla lat IV-V) oraz odpowiedni rok studiów/semestr. Pozostałe pola pozostają puste bądź mają tylko pojedynczą wartość do wyboru. Po kliknięciu przycisku „Wyszukaj zajęcia” zostanie wyświelony harmonogram.

Plan zajęć zostanie wyświetlony w momencie, gdy zostanie on wprowadzony do systemu przez Instytut (koniec września dla semestru zimowego, połowa lutego dla semestru letniego).

Najnowsze Posty