Przejdź do menu Przejdź do treści

Program „MOST” – rekrutacja 2022/2023 (semestr letni)

Informujemy, że od 31 października do 30 listopada 2022 roku trwać będzie rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST” na semestr letni 2022/2023.

Program „MOST” umożliwia studiowanie na jednym z dwudziestu dziewięciu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów, a jego uczestnicy mają możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

 

Więcej informacji o programie: https://most.amu.edu.pl/

Najnowsze Posty