Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzenia i uchwały

2022

Uchwała 6/2022 Rady Instytutu Psychologii w sprawie: zmiany formy odbywania praktyk dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Psychologia (8.12.2022)

Uchwała 5/2022 Rady Instytutu Psychologii w sprawie: zwiększenia liczby godzin praktyk zawodowych od nowego cyklu kształcenia począwszy od roku akademickiego 2023/2024 (8.12.2022)

Zarządzenie 6/2022 Dyrektora Instytutu Psychologii w sprawie: limitu niedoborów punktowych dla studentów z studiów stacjonarnych i niestacjonarnych roku akademickiego 2022/2023 (15.09.2022)

Zarządzenie 5/2022 Dyrektora Instytutu Psychologii w sprawie:organizacji roku akademickiego 2022/2023 na studiach niestacjonarnych (15.09.2022)

Zarządzenie 4/2022 Dyrektora Instytutu Psychologii w sprawie: limitu niedoborów punktowych z praktyki zawodowej dla studentów z naboru IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych roku akademickiego 2021/2022 (23.06.2022)

Uchwała 1/2022 Rady Instytutu Psychologii w sprawie: zatwierdzenia planów i programów studiów w Instytucie Psychologii (26.05.2022)

Zarządzenie 3/2022 Dyrektora Instytutu Psychologii w sprawie: procedury obron licencjackich i magisterskich w Instytucie Psychologii (26.05.2022)

Zarządzenie 2/2022 Dyrektora Instytutu Psychologii, zmieniające zarządzenie 2/2021, w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych (26.05.2022)

Zarządzenie 1/2022 Dyrektora Instytutu Psychologii w sprawie: formy letniej sesji egzaminacyjnej (26.05.2022)

 

2021

Zarządzenie 3/2021 Dyrektora Instytutu Psychologii w sprawie: limitu niedoborów punktowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych roku akademickiego 2021/2022 (16.09.2021)

Zarządzenie 2/2021 Dyrektora Instytutu Psychologii w sprawie: organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach niestacjonarnych (16.09.2021)

Zarządzenie 1/2021 Dyrektora Instytutu Psychologii w sprawie: wytycznych dotyczących informacji zawartych w kartach kursu w roku akademickim 2020/2021 (25.03.2021)

Najnowsze Posty