Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybrane publikacje pracowników

2017-2022

 

Artykuły naukowe

Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K., La Torre, A., Szczygieł, M. (2017). Risk, cognitive control and adolescence: Challenging the dual systems model. W: G. Gunzelman, A. Howes, T. Tenbrink, E. J. Davelaar (red.), Proceedings of the 39th Annual Conference of the Cognitive Science Society (2037-2042). Austin, TX: Cognitive Science Society. url: https://cogsci.mindmodeling.org/2017/papers/0390/paper0390.pdf.

Czyżowska, D., Gurba, E., Białek, A., Czyżowska, N., i Kalus, A. (2020). Young adults in relationships and singles: religiosity and the structure of values. Journal of Beliefs and Values, 41(4), 388-405. doi: https://doi.org/10.1080/13617672.2020.1746878.

Prochwicz, K., Kłosowska, J., i Dembińska, A. (2020). The mediating role of stress in the relationship between attention to threat bias and psychotic-like experiences depends on coping strategies. Frontiers in Psychiatry, 11: 307. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00307.

Gacek, M., i Krzywoszański, Ł. (2021). Symptoms of anxiety and depression in students with developmental disabilities during COVID-19 lockdown in Poland. Frontiers in Psychiatry, 12: 319. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.576867.

Szubielska, M., Ganczarek, J., Pietras, K., i Stolińska, A. (2021). The impact of ambiguity in the image and title on the liking and understanding of contemporary paintings. Poetics, 101537. doi: https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101537.

Ganczarek, J., Pietras, K., Stolińska, A., i Szubielska, M. (2022). Titles and semantic violations affect eye movements when viewing contemporary paintings. Frontiers in Human Neuroscience. doi: https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.808330

Herzog-Krzywoszańska, R., i Krzywoszański, Ł. (2019). Bedtime procrastination, sleep-related behaviors, and demographic factors in an online survey on a Polish sample. Frontiers in Neuroscience, 13: 963. doi: https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00963.

Herzog-Krzywoszańska, R., i Krzywoszański, Ł. (2019). Sleep disorders in Huntington’s Disease. Frontiers in Psychiatry, 10: 221. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00221.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2019). Pre-performance emotions and music performance anxiety beliefs in young musicians. Research Studies in Music Education, 42(1), 77-93. doi: https://doi.org/10.1177/1321103X19830098.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2020). Music performance anxiety and pre-performance emotions in the light of psychology of emotion and emotion regulation. Psychology of Music. doi: https://doi.org/10.1177/0305735620961154.

Szczygieł, M.,i Pieronkiewicz, B.B. (2021). Exploring the nature of math anxiety in young children: intensity, prevalence, reasons. Mathematical Thinking and Learning. doi: https://doi.org/10.1080/10986065.2021.1882363.

Szczygieł, M. (2021). he relationship between math anxiety and math achievement in young children is mediated through working memory, not by number sense, and it is not direct? Contemporary Educational Psychology, 65, 1-14. doi: https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2021.101949.

Wasiewicz, J., Krzywoszański, Ł., i Prusak, J. (2022). Factor Structure of the Daily Spiritual Experiences Scale in a Polish-Christian Sample. Religions, 13(4), 274. doi: https://doi.org/10.3390/rel13040274

 

Monografie naukowe

Abramciów, R. (2018). Przenicowana rzeczywistość: świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie.

Dembińska, A. (2018). Psychologiczne aspekty zmagania się kobiet z niepłodnością: wahadło nadziei. Wydawnictwo Difin.

Kowalewski, I., i Franczyk, J. (2017). Psychologiczne zdrowie młodzieży. Wydawnictwo Petrus.

Kossewska, J., i Sowa, M. (2019). Wspomaganie rozwoju osób z ASD w kontekście technologicznym i relacyjnym. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Wydawnictwo JAK.

Kowalewski, I. (2018). Klimat społeczny wybranych szkół wyższych w Unii Europejskiej a stan zdrowia i zachowania zdrowotne w percepcji studentów. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie.

Lasota, A., i Koźlik-Rączka, A. (2020). Postawy rodzicielskie predyktorem empatii, wdzięczności i samooceny młodzieży. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie.

Lasota, A.,i Jońca, D. (2021). Emocje komunikacja akceptacja: program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wydawnictwo Difin.

Ligęza, W. (2017). Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu – badania nad reprezentacją poznawczą u dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Wydawnictwo Petrus.

Tomaszek, K., i Muchacka-Cymerman, A. (2020). Wypalenie szkolne u adolescentów. Raport z badań polsko-amerykańskich. Wydawnicwo Petrus.

Szczygieł, M. (2020). Sukcesy i porażki w uczeniu się matematyki: uwarunkowania osiągnięć matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Libron.

Sznajder, D. (2017). Rola osoby znaczącej w kształtowaniu obrazu siebie sieroty społecznej. Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie.

Tomaszek, K. (2020). Emocjonalność studentów doświadczających syndromu wyczerpania sił. Część I. Wskaźniki wypalenia akademickiego a regulacja emocji, dobrostan psychiczny i stany depresyjne. Wydawnictwo Petrus.

 

Najnowsze Posty