Przejdź do menu Przejdź do treści

Pomoc materialna

Stypendia

Zgodnie z Zarządzeniem Nr R/Z.0201–58/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, student może ubiegać się o świadczenia w formie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora.

Regulamin przyznawania świadczeń, załączniki do regulaminu oraz wzory wniosków znajdują się na stronie: https://stypendia.up.krakow.pl/regulamin-stypendialny-druki-wnioski/

 

Akademiki

Studenci uczelni mogą ubiegać się o zakwaterowanie w jednym z domów studenckich (dotyczy również współmałżonka i/lub dziecka).  Przydział miejsc realizowany jest zgodnie z Zarządzeniem Nr RO/Z.0201-2/2022 Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Wszystkie niezbędne informacje, cenniki, formularze oraz terminarze dostępne są na stronie:
https://stypendia.up.krakow.pl/studia-i-i-ii-stopnia/domy-studenckie/

Najnowsze Posty