Przejdź do menu Przejdź do treści

Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Psychologii (kadencja od 31.08.2024 roku):

Dyrektor – dr Rafał Abramciów, prof. UKEN

Z-ca Dyrektora – dr Jan Franczyk

prof. dr hab. Soňa Kariková

prof. dr hab. Zinoviia Karpenko

prof. dr hab. Eva Sollárová

dr hab. Lada Kaliská, prof. UKEN

dr hab. Svitlana Symonenko, prof. UKEN

dr Łukasz Krzywoszański, prof. UKEN

dr Alina Kałużna-Wielobób

dr Barbara Superson

dr Dominika Sznajder
 

Przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym:

mgr Jan Fróg – przedstawiciel KU NSZZ „Solidarność” w UKEN

dr Witold Ligęza – przedstawiciel KM OZZ „Inicjatywa Pracownicza” przy UKEN i NE
 

Przedstawiciele studentów w Radzie Instytutu Psychologii:

p. Natalia Sikora – przedstawicielka samorządu studenckiego

p. Martyna Raguszewska – przedstawicielka samorządu studenckiego

Najnowsze Posty