Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria magisterskie

Podstrona w budowie!

Rok akademicki 2022/2023

Studia stacjonarne

dr Alina Kałużna-Wielobób: Psychologia osobowości: poczucie wspólnoty oraz inne czynniki osobowościowe istotne dla jakości życia

dr Karolina Czernecka: Różnice indywidualne w funkcjonowaniu umysłu

dr Malwina Dankiewicz: Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania dobrostanu

dr Urszula Tokarska: Diagnoza i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia

dr Jan Franczyk: Psychologia uzależnień. Psychologia postaw

dr Witold Ligęza: Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poznawczego

dr Julia Kaleńska-Rodzaj: Emocje w sytuacji ekspozycji społecznej: opis, mechanizmy, funkcje, regulacja

dr Joanna Fryt: Adolescencja i wczesna dorosłość: umysł i zachowanie

dr Katarzyna Kotlarska: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

Studia niestacjonarne

 

 

Rok akademicki 2021/2022

Studia stacjonarne

 

Studia niestacjonarne

 

 

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne

 

Studia niestacjonarne

 

Rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne

 

Studia niestacjonarne

dr Monika Szczygieł: Od umysłu do zachowania

dr Joanna Fryt: Adolescencja: umysł i zachowanie

dr Katarzyna Tomaszek: Psychospołeczne predyktory pozytywnego przebiegu rozwoju człowieka w biegu życia

dr Joanna Kossewska: Dziecko z ASD a inkluzja edukacyjna – wspomaganie kompetencji nauczyciela

dr Łukasz Krzywoszański: Własna droga do szczęścia. Indywidualny styl regulacji emocji, działania i myślenia a efektywne funkcjonowanie, satysfakcja z życia i poczucie szczęścia.

dr Jan Franczyk: Problemy dorastania i wchodzenia w dorosłość
 

Rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne

dr Agnieszka Hennel-Brzozowska: Psychologiczne aspekty migracji

dr Łukasz Krzywoszański: Neurobiopsychologiczne, poznawcze i afektywne uwarunkowania funkcjonowania człowieka

dr Michał Gacek: Specyfika ukształtowania osobowości w sytuacji trwałej utraty zdrowia

dr Joanna Kossewska: Dziecko z ASD w szkole inkluzyjnej – wspomaganie kompetencji nauczyciela

dr Agnieszka Lasota: Psychologia rozwojowa

dr Urszula Tokarska: Diagnoza i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia

dr Alina Kałużna-Wielobób: Poczucie wspólnoty oraz inne czynniki osobowościowe istotne dla jakości życia

dr Karolina Czernecka: Różnice indywidualne w funkcjonowaniu umysłu
 

Studia niestacjonarne

dr Aleksandra Dembińska:Człowiek dorosły wobec stresu i kryzysu

dr Renata Żurawska-Żyła: Psychologia osobowości

dr Julia Kaleńska-Rodzaj: Emocje w sytuacji ekspozycji społecznej: opis, mechanizmy, funkcje, regulacja

dr Tomasz Knopik: Psychologia twórczości i zdolności

dr Katarzyna Tomaszek: Psychospołeczne uwarunkowania trudności i sukcesów edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych

dr Radosława Herzog-Krzywoszańska: Samoregulacja, samokontrola i efektywne realizowanie celów

Najnowsze Posty