Przejdź do menu Przejdź do treści

Metodologia i statystyka

Kursy i e-podręczniki

Internetowy e-podręcznik „Metodologia nauk społecznych i humanistycznych” dostępny na platformie Copernicus College (https://www.copernicuscollege.pl/podreczniki/metodologia-nauk-spolecznych-i-humanistycznych), redakcja naukowa: dr Marek Jakubiec z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Piotr Urbańczyk z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Darmowy kurs zdalny „Podstawy statystyki w naukach społecznych” dostępny na platformie Copernicus College, (https://www.copernicuscollege.pl/kursy/podstawy-statystyki-w-naukach-spolecznych), prowadzący: dr Łukasz Jach i dr Marcin Moroń z Instytutu Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Darmowy kurs zdalny „Analiza matematyczna” dostępny na platformie Copernicus College, (https://www.copernicuscollege.pl/kursy/analiza-matematyczna-1), prowadzący: dr Tomasz Miller z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Darmowy kurs zdalny „Badania ankietowe on-line”, przygotowujący do prowadzenia badań ankietowych online z wykorzystaniem platformy LimeSurvey, prowadzony przez dr Patrycję Rudnicką i dra Macieja Janowskiego z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na platformie edukacyjnej NAVOICA ” (https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetSlaski+ps03+20a/about).

16-godzinny kurs e-learningowy dla pracowników akademickich na platformie moodle (http://www.ariadna.edu.pl/e-learning/) z podstaw obsługi narzędzia PS IMAGO PRO (w tym programu do statystycznej analizy danych IBM SPSS STATISTICS), prowadzony przez wykładowców z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu (dr Joanna Karłowska-Pik, dr Adrian Falkowski, dr hab. Agnieszka Goroncy).

Opracowania dostępne dla Studentów i Pracowników na platformie IBUK LIBRA

Justyna Wiktorowicz, Magdalena Maria Grzelak, Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna (2020). Analiza statystyczna z IBM SPSS Statistics. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, https://libra.ibuk.pl/reader/analiza-statystyczna-z-ibm-spss-statistics-justyna-wiktorowicz-magdalena-241845

Adam Idczak, Jerzy Korzeniewski (2022). Statystyczne metody klasyfikacji tekstów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, https://libra.ibuk.pl/reader/statystyczne-metody-klasyfikacji-tekstow-adam-idczak-jerzy-265059

Sylwia Bedyńska, Marzena Cypryańska (2013). Statystyczny drogowskaz 1: Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, https://libra.ibuk.pl/reader/statystyczny-drogowskaz-1-sylwia-bedynska-marzena-152233

Sylwia Bedyńska, Marzena Cypryańska (2013). Statystyczny drogowskaz 2: Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO,  https://libra.ibuk.pl/reader/statystyczny-drogowskaz-2-sylwia-bedynska-marzena-152240

Sylwia Bedyńska, Monika Książek (2012). Statystyczny drogowskaz 3: Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, https://libra.ibuk.pl/reader/statystyczny-drogowskaz-3-sylwia-bedynska-monika-152250

Najnowsze Posty