Przejdź do menu Przejdź do treści

O Instytucie

Instytut Psychologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, która ma na celu rozwijanie zarówno badań podstawowych, jak i badań w obrębie dziedzin psychologii edukacyjnej, psychologii wspomagania rozwoju człowieka, psychosomatyki oraz psychologii neurokognitywnej. Instytut Psychologii ma na celu prowadzenie kształcenia studentów umożliwiające późniejszym absolwentom efektywne realizowanie zadań, jakie współczesny świat stawia przed psychologami.

Instytut Psychologii został powołany na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej (obecnie: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej) z dniem 1 października 2019, wcześniej funkcjonując jako Katedra Psychologii na Wydziale Pedagogicznym uczelni.

Najnowsze Posty