Przejdź do menu Przejdź do treści

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Komisja rozpatruje wyłącznie wnioski o opinię etyczną na temat projektów naukowych pracowników Instytutu Psychologii UP. Wniosek składa kierownik projektu naukowego.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną dokumentacją oraz przesyłanie wniosków o opinię (patrz: wzór wniosku) do Sekretarza Komisji dr Natalii Czyżowskiej: natalia.czyzowska@up.krakow.pl

Regulamin

Wzór wniosku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając formularz informacji o przetwarzaniu danych osobowych zalecamy każdorazowo skonsultować ostateczną wersję dokumentu z Inspektorem ds. Ochrony Danych UP:  iod@up.krakow.pl

 

Odnośniki do kodeksów etycznych i wytycznych dotyczących badań z udziałem ludzi:

Kodeks Etyczny Psychologa (Polskie Towarzystwo Psychologiczne)

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Polska Akademia Nauk)

Wytyczne Narodowego Centrum Nauki

 

Skład Komisji w roku akademickim 2023/2024

dr Joanna Ganczarek – przewodnicząca
dr Monika Paleczna – zastępca przewodniczącej
dr Natalia Czyżowska – sekretarz
dr Karolina Czernecka
dr Krystian Macheta

 

Najnowsze Posty