Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia niestacjonarne

Rok akademicki 2021/2022

Studia niestacjonarne

Kursy obligatoryjne

Koordynator Nazwa kursu Rok Semestr
Czernecka, K., dr Mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych 1 Letni
Żurawska-Żyła, R., dr Klasyczne teorie osobowości 2 Zimowy
Herzog-Krzywoszańska, R., dr Pamięć i uczenie się 2 Zimowy
Sollarova, E., prof. dr hab. Psychologia twórczości 2 Zimowy
Franczyk, J., dr Historia myśli psychologicznej 1 Letni
Szczygieł, M., dr Podstawy statystyki w badaniach psychologicznych 1 Letni
Kaleńska-Rodzaj, J., dr Psychologia emocji i motywacji 1 Letni
Ganczarek, J., dr Psychologia procesów poznawczych 1 Letni
Ganczarek, J., dr Arteterapia 5 Letni
Wawrzyniak J., dr hab. Wprowadzenie do filozofii 1 Zimowy
Symonenko, S., dr hab. Wprowadzenie do psychologii 1 Zimowy
Kowal, S., dr Wprowadzenie do pedagogiki 1 Zimowy
Kowalewski, I., dr n. med. Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich 1 Zimowy
Józefacka, N., dr Podstawy metodologii badań psychologicznych 1 Zimowy
Krzywoszański, Ł., dr Wprowadzenie do biopsychologii 1 Zimowy
Boruta Krakowski, M., dr Socjologia ogólna 1 Zimowy
Liszka-Polaszczyk, D., mgr piel. dypl. Pierwsza pomoc 1 Zimowy
Wawrzyniak J., dr hab. Logika 1 Letni
Lasota, A., dr Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży 2 Zimowy
Abramciów, R., dr Psychologia społeczna 2 Zimowy
Kowalewski, I., dr Psychologia zdrowia 2 Zimowy
Kałużna-Wielobób, A., dr Psychologia rozwoju człowieka dorosłego 2 Letni
Kaleńska-Rodzaj, J., dr Edukacja emocjonalna 2 Letni
Sznajder, D., dr Psychopatologia 2 Letni
Żurawska-Żyła, R., dr Współczesne teorie osobowości 2 Letni
Pietras, K., dr Psychologia komunikacji 2 Letni
Kotlarska, K., dr Psychologia różnic indywidualnych 2 Letni
Fudali-Czyż, A., dr Diagnoza psychologiczna A 3 Zimowy
Tomaszek, K., dr Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży 3 Zimowy
Sznajder, D., dr Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 3 Zimowy
Herzog-Krzywoszańska, R., dr Podstawy neuropsychologii 3 Zimowy
Pietras, K., dr Psychologia międzykulturowa 3 Zimowy
Tokarska, U., dr Psychologia narracyjna 3 Zimowy
Fudali-Czyż, A., dr Wykład ogólnouczelniany 3 Zimowy
Herzog-Krzywoszańska, R., dr Diagnoza psychologiczna II 3 Letni
Fudali-Czyż, A., dr Pomoc psychologiczna dorosłym 3 Letni
Kotlarska, K., dr Psychologia kliniczna dorosłych 3 Letni
Kossewska, J., dr hab. Mechanizmy stresu i radzenia sobie 3 Letni
Franczyk, J., dr Etyka zawodu psychologa 3 Letni
Zaawansowane analizy statystyczne 3 Letni
Sznajder, D., dr Praktyka zawodowa 3 Letni
Dankiewicz, M., dr Psychologia pozytywna 5 Zimowy
Fryt, J., dr Praca z grupą 5 Zimowy
Szklarska, A., dr Etyka rodzinna 5 Letni
Wieczorek, G., dr Psychologia pracy i organizacji 4 Zimowy
Sznajder, D., dr Psychologia nieprzystosowania społecznego 4 Zimowy
Franczyk, J., dr Psychologia uzależnień 4 Letni
Cyrol, T., dr Negocjacje i mediacje 4 Letni
Abramciów, R., dr
Dankiewicz, M., dr
Franczyk, J., dr
Karpenko, Z., prof. dr hab.
Tomaszek, K., dr
Seminarium magisterskie I i II 4 Zimowy + letni
Franczyk, J., dr
Kaleńska-Rodzaj, J., dr
Kossewska, J., dr hab.
Sollarova, E., prof. dr hab.
Tomaszek, K., dr
Żurawska-Żyła, R., dr
Seminarium magisterskie III i IV 5 Zimowy + letni

 

Kursy specjalnościowe

Zaburzenia i zakłócenia rozwoju dzieci i młodzieży [E] 4 Zimowy
Coaching w edukacji [E] 4 Zimowy
Formy reprezentacji poznawczej w aktywności dziecięcej [E] 4 Zimowy
Stymulowanie rozwoju dziecka do dojrzałości szkolnej [E] 4 Letni
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów [E] 4 Letni
Psychologia muzyki w edukacji [E] 4 Letni
Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży [E] 5 Zimowy
Psychologia rozwoju moralnego [E] 5 Zimowy
Drama w rozwijaniu umiejętności społecznych [E] 5 Zimowy
Wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia [E] 5 Letni
Metodyka pracy psychologa szkolnego [E] 5 Letni
Psychologia kreatywności w edukacji [E] 5 Letni
Kossewska, J., dr hab. Psychologia osób z niepełnosprawnością [K] 4 Zimowy
Karpenko, Z., prof. dr hab. Psychoterapia [K] 4 Zimowy
Hennel-Brzozowska, A., dr Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych [K] 4 Zimowy
Lasota, A., dr Elementy socjoterapii [K] 4 Letni
Kowalewski, I., dr n. med. Psychologia osób chorych somatycznie [K] 4 Letni
Kossewska, J., dr hab. Psychologia całościowych zaburzeń rozwojowych [K] 4 Letni
Kaleńska-Rodzaj, J., dr Terapia poznawczo-behawioralna [K] 5 Zimowy
Wieczorek, G., dr Interwencja kryzysowa [K] 5 Zimowy
Wasiewicz, J., mgr Kontakt terapeutyczny [K] 5 Zimowy
Fudali-Czyż, A., dr Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna [K] 5 Letni
Sznajder, D., dr Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą [K] 5 Letni
Tokarska, U., dr Psychologia egzystencjalna [K] 5 Letni
Koordynator Nazwa kursu Rok Semestr

Legenda
E – kursy realizowane na ścieżce „Psychologia edukacyjna”
K – kursy realizowane na ścieżce „Psychologia kliniczna”
Brak karty kursu z danego przedmiotu oznacza, iż w danym roku akademickim kurs nie był realizowany (dana ścieżka specjalizacyjna nie została uruchomiona)

Najnowsze Posty