Przejdź do menu Przejdź do treści

Psychologia, studia niestacjonarne

Rekrutacja 2024/2025
Data ostatniej zmiany: 16.05.2024 r.

 
Kryteria przyjęć
Dla kandydatów z „nową” maturą: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy bądź rozszerzony – część pisemna).

Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej są przeliczane zgodnie z poniższymi zasadami:
Poziom podstawowy: 1% = 1 pkt
Poziom rozszerzony: 1% = 1,5 pkt
Kandydat podczas wpisywania wyników w systemie rekrutacyjnym sam wybiera przedmioty oraz poziomy egzaminu maturalnego, z których wyniki mają być wzięte pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną.

Dla kandydatów ze „starą” maturą: Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego (część pisemna) i języka obcego nowożytnego (część ustna albo pisemna) oraz jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka (część ustna lub pisemna).

Wyniki egzaminu maturalnego są przeliczane zgodnie z poniższymi zasadami:
2 = 30 pkt
3 = 50 pkt
4 = 70 pkt
5 = 90 pkt
6 = 100 pkt

Dla kandydatów z maturą sprzed 1999 r., maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB) oraz zagraniczną maturą: obowiązuje inny przelicznik.

Limit przyjęć
90

Opłata za 1 semestr nauki
3600 zł

Progi punktowe w latach ubiegłych
Informujemy, iż w 2023 r. ostatnia osoba z listy, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia niestacjonarne w I turze rekrutacji uzyskała 307 pkt, natomiast w II turze rekrutacji próg punktowy wynosił 294,5 pkt.

Rok rekrutacji Próg w pierwszej turze  Próg w ostatniej turze
2020 265 pkt 232,5 pkt
2021 272 pkt 264,5 pkt
2022 284 pkt 270 pkt
2023 307 pkt 294,5 pkt

 

Prosimy pamiętać o tym, iż podane przez nas progi punktowe mają jedynie charakter orientacyjny i nie można ich traktować jako wiążących. Na wyniki na listach rankingowych wpływają różne czynniki, jak np. zainteresowanie danym kierunkiem studiów czy poziom trudności egzaminów maturalnych w danym roku, w związku z czym progi punktowe przy każdej rekrutacji ulegają zmianie. W roku 2024/2025 przyjętych będzie 90 osób (a nie 60 jak w minionym roku), zatem istnieje szansa, że w tej rekrutacji próg będzie nieco niższy.

Harmonogram rekrutacji
Rejestracja elektroniczna kandydatów: od 1 czerwca 2024 r. do 17 lipca 2024 r.
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 20 lipca 2024 r.
Wpisy na studia: 22 lipca 2024 r. (godz. 10:00-12:00) oraz 23 lipca 2024 r. (godz. 16:00-18:00), ul. Podchorążych 2 (główny budynek), pok. 350 (III piętro)
Data ogłoszenia zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej: 24 lipca 2024 r.
Wpisy na studia – przyjęci z listy rezerwowej: 25 lipca 2024 r. (godz. 10:00-12:00), pok. 350

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną
Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji na studia niestacjonarne prosimy kierować do Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej, mgr Elżbiety Szpakiewicz: elzbieta.szpakiewicz@uken.krakow.pl, +48 691 500 212.

Uchwała Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji

Najnowsze Posty