Przejdź do menu Przejdź do treści

Psychologia, studia niestacjonarne

Rekrutacja 2023/2024
Data ostatniej zmiany: 27.07.2023 r.

 
Kryteria przyjęć
Dla kandydatów z „nową” maturą: Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: biologia, historia, matematyka, informatyka (poziom podstawowy bądź rozszerzony – część pisemna).

Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej są przeliczane zgodnie z poniższymi zasadami:
Poziom podstawowy: 1% = 1 pkt
Poziom rozszerzony: 1% = 1,5 pkt
Kandydat podczas wpisywania wyników w systemie rekrutacyjnym sam wybiera przedmioty oraz poziomy egzaminu maturalnego, z których wyniki mają być wzięte pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną.

Dla kandydatów ze „starą” maturą: Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego (część pisemna) i języka obcego nowożytnego (część ustna albo pisemna) oraz jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka, informatyka (część ustna lub pisemna).

Limit przyjęć
60

Progi punktowe w latach ubiegłych
Informujemy, iż w 2023 roku ostatnia osoba z listy, która została zakwalifikowana do przyjęcia na studia niestacjonarne w I turze rekrutacji uzyskała 307 pkt., natomiast w II turze rekrutacji próg punktowy wynosił 294,5 pkt.

Rok rekrutacji Próg w pierwszej turze  Próg w ostatniej turze
2020 265 pkt. 232,5 pkt.
2021 272 pkt. 264,5 pkt.
2022 284 pkt. 270 pkt.

 

Prosimy pamiętać o tym, iż podane przez nas progi punktowe mają jedynie charakter orientacyjny i nie można ich traktować jako wiążących. Na wyniki na listach rankingowych wpływają różne czynniki, jak np. zainteresowanie danym kierunkiem studiów czy poziom trudności egzaminów maturalnych w danym roku, w związku z czym progi punktowe przy każdej rekrutacji ulegają zmianie. W roku 2023/2024 przyjętych będzie 60 osób (a nie 90 jak dotychczas), zatem istnieje szansa, że w tej rekrutacji próg będzie nieco wyższy.

Harmonogram rekrutacji
Rejestracja elektroniczna kandydatów: od 1 czerwca 2023 do 19 lipca 2023
Data ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: 22 lipca 2023
Wpisy na studia: 24 lipca 2023 (godz. 15:00-18:00) oraz 25 lipca 2023 (godz. 9:00-11:00), ul. Podchorążych 2 (główny budynek), pok. 350 (III piętro)
Data ogłoszenia zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy rezerwowej: 26 lipca 2023
Wpisy na studia – przyjęci z listy rezerwowej: 27 lipca 2021 (godz. 10:00-12:00), pok. 350

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną
Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji na studia niestacjonarne prosimy kierować do Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej, mgr Elżbiety Szpakiewicz: elzbieta.szpakiewicz@up.krakow.pl, +48 691 500 212.

Najnowsze Posty