Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia Podyplomowe

Rekrutacja 2021/2022

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 przez Instytut Psychologii studiów podyplomowych znajdują się na poniższych stronach:

Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Socjoterapia

W przypadku obu kierunków, rekrutacja prowadzona jest on-line, za pośrednictwem Systemu Rekrutacyjnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Kryteria przyjęć
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dyplom ukończenia studiów wyższych I stopnia na kierunku/kierunkach pedagogicznych lub ukończenie studiów I stopnia z udokumentowanymi kwalifikacjami pedagogicznymi.

Limit przyjęć
Minimalna liczba osób: 20
Maksymalna liczba osób: 25

Opłaty
1600 PLN/semestr, płatne w ratach

Harmonogram rekrutacji
Rejestracja elektroniczna kandydatów: od 1 czerwca 2021 do 30 września 2021
Planowane rozpoczęcie studiów: 23 października 2021

Kierownik studiów
dr Rafał Abramciów

Socjoterapia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów II stopnia na dowolnym kierunku, ukończony kurs psychologiczno-pedagogiczny lub studia podyplomowe „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela”, dające uprawnienia pedagogiczne.

Limit przyjęć
Minimalna liczba osób: 18
Maksymalna liczba osób: 25

Opłaty
1600 PLN/semestr, płatne w ratach

Harmonogram rekrutacji
Rejestracja elektroniczna kandydatów: od 1 czerwca 2021 do 30 września 2021
Planowane rozpoczęcie studiów: 23 października 2021

Kierownik studiów
dr Agnieszka Lasota

Najnowsze Posty