Przejdź do menu Przejdź do treści

Mgr Cendal Sylwia

Katedra Psychosomatyki

sylwia.cendal@up.krakow.pl

pok: 349

ORCID: 0000-0001-8876-0407

publikacje:


dyżury: Dyżury w semestrze letnim:
wtorek 12:15-13:00
czwartek: 12:30-14:00
dyżur on-line: środa 12:00-12:45

Działalność dydaktyczna

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2019/20:

 • Wprowadzenie do psychologii
 • Zagrożenia cywilizacyjne i patologie społeczne
 • Psychologia pozytywna
 • Psychologia uzależnień

 

Działalność naukowa

Wystąpienia konferencyjne:

 1. Pieniążek, S. (2012). „Seksualność osób starszych – próba weryfikacji stereotypu”. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „XXI wiek – wiekiem seniora”, Kraków, (09.05).
 2. Pieniążek, S. (2013). „Problematyka sekt w sieci jako jedno ze współczesnych zagrożeń cyberprzestrzeni”. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „WWW.Człowiek w Cyberprzestrzeni. Konteksty Pedagogiczne i Społeczne”, Dąbrowa Górnicza, (12-13.03).
 3. Pieniążek, S. (2013). „Senior w niewoli stereotypu”. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Socialia 2013 pt. „Człowiek w obliczu wielkiej zmiany. Wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki”, Ustroń, (21-22.10).
 4. Pieniążek, S. (2014). „Wpływ środków masowego przekazu na obraz ciała u dziewcząt chorujących na jadłowstręt psychiczny”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „WWW.Człowiek w Cyberprzestrzeni. Informacja w Świecie Cyfrowym”, Dąbrowa Górnicza, (18-19.03).
 5. Pieniążek, S. (2015). „Dynamika dobrostanu psychicznego osób z głębszym niedosłuchem w okresie dorosłości”. X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”, Gdańsk, (15-17.05).
 6. Pieniążek, S. (2016). Zagrażający wpływ środków masowego przekazu na obraz ciała u dziewcząt chorujących na jadłowstręt psychiczny”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Autorytet: Wyzwania-Oczekiwania-Zadania”, Stalowa Wola, (24.02).
 7. Pieniążek, S. (2016). „Dobrostan psychiczny osób niesłyszących w okresie dorosłości”. I Interdyscyplinarna Konferencja Internetowa pt. „Cywilizacja Zdrowia”, (01-05.03).
 8. Pieniążek, S., Dankiewicz, M. (2018). „Na jakim etapie życia osoby niepełnosprawne są z niego najbardziej zadowolone? Analiza poziomu dobrostanu psychicznego osób z głębszym niedosłuchem w okresie dorosłości”. X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia w pracy i poza nią”, Opole, (28-29.09.08).

 

Organizacja konferencji:

 • Członek Komitetu Organizacyjnego XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej pt. Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane. Kraków, 16-18.06.2016.

 

Ukończone kursy/szkolenia:

Ukończenie III stopniowego kursu języka migowego dla nauczycieli i uzyskanie kwalifikacji w zakresie znajomości języka migowego oraz uzyskanie kompetencji tłumacza języka migowego na poziomie podstawowym – Certyfikat T1.

2014 – Uniwersytet Jagielloński – ukończenie ścieżki specjalizacyjnej z zakresu psychologii zdrowia.

2015 – Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego – uprawnienia pedagogiczne.

2018 – Ośrodek Szkoleń Systemowych – ukończenie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii systemowej.

 

Publikacje

Wykaz publikacji:

 1. Pieniążek, S. (2015). Wpływ środków masowego przekazu na obraz ciała u dziewcząt chorujących na jadłowstręt psychiczny. W: D. Morańska (red.), Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 2. Pieniążek, S. (2018). Senior w niewoli stereotypu. W: Z. Dacko-Pikiewicz i A. Stopińska-Pająk (red.), W starzejącej się Europie. Konteksty sąsiedztwa i dialogu we współczesnym świecie (s. 60-71). Warszawa: PWN.
 3. Pieniążek, S., Dankiewicz, M. (2018). Analiza tożsamości kulturowej Głuchych, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(34), 429-448.
 4. Dankiewicz, M., Pieniążek, S. (2018). Poczucie szczęścia i sensu życia rodziców dzieci w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa – przegląd badań, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 11, 39-55.
 5. Dankiewicz-Berger, M., Cendal, S. (2019). „Macierzyństwo nowoplemienne” – analiza jakościowa parentingowych komunikatów internetowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica12, 237-258. DOI: https://doi.org/10.24917/20845596.12.12