Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Czernecka Karolina

adiunkt

Katedra Psychologii Neurokognitywnej

karolina.czernecka@up.krakow.pl

pok: 365 albo 310

ORCID: 0000-0002-2971-9591

publikacje:


dyżury: Semestr letni 2023/2024
środa, 15:30-16:15, s. 310
czwartek, 13:00-14:30, s. 310

Uwaga! Od dn. 18.03 do dn. 25.03 przebywam na zwolnieniu lekarskim. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy bądź poprzez MS Teams

Działalność dydaktyczna

Prowadzone zajęcia i obszary kompetencji dydaktycznych:

 1. Wprowadzenie do psychologii
 2. Psychologia rozwojowa
 3. Wybrane zagadnienia z neuropsychologii
 4. Mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych
 5. Psychologia niesłyszących
 6. Introduction to neuropsychology (Erasmus+ course)
 7. Computer games and social media – a psychological perspective (Erasmus+ course)

 

Działalność organizacyjna

 1. Przewodnicząca Rady Dyscypliny psychologia
 2. Członek Komisji Rekrutacyjnej, kierunek: psychologia, tryb stacjonarny
 3. Członek Komisji ds. Infrastruktury
 4. Członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Instytutu Psychologii
 5. Członek Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
 6. Opiekun III roku psychologii, studia niestacjonarne (początek: 2021/2022)
 7. Administrator strony internetowej Instytutu Psychologii
 8. Administrator techniczny Laboratorium Badań Neuropsychologicznych i Psychofizjologicznych przy Instytucie Psychologii

 

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe i badawcze:

 1. Psychologia poznawcza, w szczególności nieświadome procesy poznawcze
 2. Różnice indywidualne, zwłaszcza dotyczące zjawisk afektywnych (aleksytymia)
 3. Neuropsychologia, w szczególności dotycząca funkcji poznawczych i różnic indywidualnych
 4. Psychologia muzyki
 5. Psychologia niesłyszących
 6. Gry komputerowe i social media

 

Udział w projektach badawczych MNiSW/NCN/PBU:

 1. Różnice indywidualne w poziomie potrzeby odczuwania a zaangażowanie w komputerowe gry egzystencjonalne: badanie pilotażowe (projekt DNa.711.132.2023.PBU) – kierownik.
 2. Polska adaptacja Skali Potrzeby Odczuwania (projekt NCN Miniatura) – kierownik.
 3. Efektywność treningów i interwencji psychologicznych wykorzystujących gry komputerowe i rzeczywistość wirtualną (VR) (projekt BN.711-90/PBU/2021) – kierownik.
 4. Poznawcze, motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u adolescentów i młodych dorosłych (projekt NCN Sonata BIS, kierownik: dr Tomasz Smoleń) – współautor wniosku i główny wykonawca.
 5. Motywacyjne, afektywne i poznawcze źródła procesu nabywania wiedzy: implikacje dla zjawisk intrapersonalnych, interpersonalnych i międzygrupowych (projekt NCN Maestro, kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska) – wykonawca.
 6. Aleksytymia a automatyczne przetwarzanie bodźców afektywnych (grant nr N N106 042434, kierownik: dr  hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska) – główny wykonawca.
 7. Kontrola poznawcza w funkcjonowaniu uwagi i pamięci roboczej (grant nr N N106 368433, kierownik: prof. dr hab. Edward Nęcka) – wykonawca zadania badawczego.
 8. Rola pamięci roboczej w nabywaniu wiedzy ukrytej. Badania z wykorzystaniem paradygmatu uczenia się sekwencji (grant N N106 254837, kierownik: dr Michał Wierzchoń) – wykonawca.

 

Wystąpienia i plakaty konferencyjne:

 1. Czernecka, K. (2023). Strukturalne i funkcjonalne zmiany w mózgu u osób korzystających z gier wideo. Wystąpienie na XXV Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, 7-9 grudnia, Kraków, Polska.
 2. Smoleń, T., Fryt, J., Czernecka, K., Szczygieł, M., La Torre, A. (2019). Is there anything in risk besides tendency to exploration and high rewards disounting? Poster zaprezentowany na konferencji 21st meeting of the European Society for Cognitive Psychology, 25-28 września, Teneryfa, Hiszpania.
 3. Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K., Szczygieł, M., La Torre, A. (2019). Adolescent risk-taking is reward driven rather than impulsive. Poster zaprezentowany na konferencji 21st meeting of the European Society for Cognitive Psychology, 25-28 września, Teneryfa, Hiszpania.
 4. Czernecka, K. (2019). Neuropsychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego. Wystąpienie na konferencji Iluminacje: Performer. 9-10 maja, Kraków, Polska.
 5. Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K., Szczygieł, M., La Torre, A. (2018). Risk, rewards and cognitive control in adolescence. Testing the behavioral predictions of theh dual systems model. Poster zaprezentowany na konferencji XVI Biennal Meeting of European Association for Research on Adolescence, 12-15 września, Ghent, Belgia.
 6. Czernecka, K. (2018). Płeć, tożsamość i orientacja seksualna a mózg. Wystąpienie na konferencji Iluminacja: Ex Umbra. 18-19 maja, Kraków, Polska.
 7. Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K., La Torre, A., Szczygieł, M. (2017). Risk, cognitive control and adolescence. Challenging the dual systems model. Poster zaprezentowany na konferencji 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 26-29 lipca, Londyn, Wielka Brytania.
 8. Czernecka, K. (2017). Neuropsychologiczne aspekty percepcji muzyki. Wystąpienie na konferencji Iluminacje: Contemporaneo 2017, 18-20 kwietnia, Kraków, Polska.
 9. Pietras, K., Czernecka, K. (2016). Art training and personality traits as predictors of aesthetic experience of different art styles. Poster zaprezentowany na konferencji 23rd Conference of the International Association of Empirical Aesthetics, 29 sierpnia-1 września, Wiedeń, Austria.
 10. Czernecka, K. (2016). Biologiczne podłoże synestezji. Wystąpienie na konferencji Iluminacje: La sinestesia. 11 czerwca, Kraków, Polska
 11. Czernecka, K. (2015). Kids at play: a review of current studies on the influence of computer games on child and adolescent development. Wystąpienie na konferencji Assistive technology to support human development, 23 września, Kraków, Polska.
 12. Lasota, A., Czernecka, K., Bajcar, E.A. (2015). Professionals in the face of children’s grief. Poster zaprezentowany na konferencji 17th European Conference on Developmental Psychology, 8-12 września, Braga, Portugalia.
 13. Cipora, K., Mrozowicz, M., Czernecka, K. (2012). Emotional intelligence and recognition of briefly presented facial emotional expressions. Poster zaprezentowany na konferencji 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, 13-16 sierpnia, Warszawa, Polska.
 14. Cipora, K., Mrozowicz, M., Czernecka, K. (2012). Inteligencja emocjonalna a rozpoznawanie ekspresji mimicznej z okołoprogowo prezentowanych schematycznych twarzy. Wystąpienie na konferencji V Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, 24-25 kwietnia, Wrocław, Polska.
 15. Czernecka, K., Cipora, K., Mrozowicz, M. (2011). Individual differences in recognition of emotions in music. Poster zaprezentowany na konferencji International Society for the Study of Individual Differences, 25-28 lipca, Londyn, UK.
 16. Cipora, K., Żelechowska, D., Czernecka, K., Szewczyk, J. (2011). Sources of individual differences in the magnitude of the SNARC effect. Poster zaprezentowany na konferencji International Society for the Study of Individual Differences, 25-28 lipca, Londyn, UK.
 17. Czernecka, K., Asanowicz, D., Gruszka-Gosiewska, A., Wierzchoń, M. (2011). Early-stage affective processing in alexithymia. Poster zaprezentowany na konferencji International Society for the Study of Individual Differences, 25-28 lipca, Londyn, UK.
 18. Czernecka, K., Blaut, A., Paulewicz, B. (2011). Differentiating alexithymia and repression: effects of social norm simplicity, actor-observer perspective, direct and indirect self-description and affect dimension. Poster zaprezentowany na konferencji International Society for the Study of Individual Differences, 25-28 lipca, Londyn, UK.
 19. Blaut, A., Czernecka, K., Paulewicz, B. (2011). The puzzle of positive correlation between alexithymia and neuroticism: investigating the role of fine-grained negative and positive affect components. Poster zaprezentowany na konferencji International Society for the Study of Individual Differences, 25-28 lipca, Londyn, UK.
 20. Czernecka, K., Cipora, K., Mrozowicz, M. (2011). Psychologiczne determinanty percepcji emocji w muzyce. Poster zaprezentowany na konferencji Ars et Vox. Psychologiczne determinanty wykonawstwa muzycznego: pomiędzy wykonawcą a odbiorcą. 11-12 marca, Kraków, Polska.
 21. Czernecka, K., Cipora, K., Mrozowicz, M. (2011). Różnice indywidualne w percepcji emocji w muzyce. Wystąpienie na IV konferencji Bliżej emocji, 7-8 kwietnia, Lublin, Polska.
 22. Czernecka, K., Asanowicz, D., Gruszka-Gosiewska, A., Wierzchoń, M. (2011). Wpływ aleksytymii na wczesne etapy przetwarzania informacji afektywnych. Poster zaprezentowany na IV konferencji Bliżej emocji, 7-8 kwietnia, Lublin, Polska.
 23. Czernecka, K., Gruszka-Gosiewska, A. (2011). Poziom twórczości u jednostek aleksytymicznych. Poster zaprezentowany na IV konferencji Bliżej emocji, 7-8 kwietnia, Lublin, Polska.
 24. Czernecka, K., Gruszka-Gosiewska, A. (2010). The impact of alexithymia on creative performance. Poster zaprezentowany na 3rd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, 22-25 września, Warszawa, Polska.
 25. Czernecka, K. (2010). The paucity of fantasy and alexithymia: an MRT study. Poster zaprezentowany na 3rd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, 22-25 września, Warszawa, Polska.
 26. Czernecka, K., Asanowicz, D., Gruszka-Gosiewska, A., Wierzchoń, M. (2010). The efficiacy of early-stage affective processing in alexithymic individuals. Poster zaprezentowany na 3rd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, 22-25 września, Warszawa, Polska.
 27. Cipora, K., Czernecka, K., Szymura, B. (2009). Temperamental differences in the magnitude of the SNARC effect. Poster zaprezentowany na konferencji International Society for the Study of Individual Differences, 18-22 lipca, Evanston, USA.
 28. Asanowicz, D., Czernecka, K., Wierzchoń, M., Szymura, B. (2009). The influence of alexithymia on interference task performance. Poster zaprezentowany na konferencji International Society for the Study of Individual Differences, 18-22 lipca, Evanston, USA.
 29. Czernecka, K., Asanowicz, D., Wierzchoń, M., Szymura, B. (2009). Automatic processing of emotional stimuli in alexithymia. Poster zaprezentowany na konferencji International Society for the Study of Individual Differences, 18-22 lipca, Evanston, USA.
 30. Czernecka, K. (2008). Automatyczne przetwarzanie bodźców afektywnych w aleksytymii. Wystąpienie na konferencji Dwa oblicza umysłu: procesy kontrolowane i automatyczne, 7 lipca, Kraków, Polska.
 31. Czernecka, K., Wierzchoń, M., Czernatowicz-Kukuczka, A. (2007). Aleksytymia a automatyczne przetwarzanie bodźców afektywnych. Wystąpienie na XIII Konferencji Klubu Psychologii Autonomicznej, 16-18 lutego, Sopot, Polska.
 32. Wierzchoń, M., Czernecka, K., Asanowicz, D. (2007). Alexithymia and the automatic processing of affective information. Poster zaprezentowany na konferencji European Society for Cognitive Psychology, 29 sierpnia-1 września, Marsylia, Francja.
 33. Czernecka, K., Ross, M., Śmigasiewicz, K., Szymura, B. (2006). Ekstensywny i intensywny tryb uwagi a intuicyjno-doświadczeniowy i analityczno-racjonalny sposób przetwarzania informacji. Poster zaprezentowany na XII Konferencji Klubu Psychologii Autonomicznej, 28-30 czerwca, Jadwisin, Polska.
 34. Ross, M., Szymura, B., Czernecka, K., Śmigasiewicz, K. (2006). Personality and attentional correlates of intuition. Wystąpienie na 2nd Workshop on Cognitive and Social Perspectives on (Un)Consciousness, 7-10 lipca, Kazimierz Dolny, Polska.
 35. Czernecka, K., Ross, M., Szymura, B. (2005). Uwaga intensywna i ekstensywna a pozytywne i negatywne skutki automatyzacji procesu selekcji informacji. Wystąpienie wygłoszone na XI Konferencji Klubu Psychologii Autonomicznej, 25-27 listopada, Teresin, Polska.

 

Publikacje:

 1. Czernecka, K., Wasiewicz, J., Ganczarek J. (w recenzji). Much ado about little something: cognitive benefits of brief action game intervention. International Journal of Human – Computer Studies.
 2. Czernecka, K. (2023). Visuospatial game in PTSD symptoms alleviation: intervention overview and clinical studies results. Fides et Ratio, 55(3), 193-201. https://doi.org/10.34766/fetr.v55i3.1213
 3. Smoleń, T., Fryt, J., Czernecka, K., Szczygieł, M. (2022). In search for the functional base of risk-taking: inexperience and safety. Journal of General Psychology. https://doi.org/10.1080/00221309.2022.2097164
 4. Czernecka, K. (2021). Embodied narratives: communication value of tattoos. Fides et Ratio, 47(3), 261-273. https://doi.org/10.34766/fetr.v47i3.847
 5. Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K., Szczygieł, M., LaTorre, A. (2021). Is the impact of high reward sensitivity and poor cognitive control on adolescent risk-taking more visible in rewarding conditions? Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01769-6
 6. Czernecka, K. (2020). Korelaty mózgowe wykonawstwa muzycznego. [W:] M. Chełkowska-Zacharewicz, J. Kaleńska-Rodzaj (Red.), Psychologia muzyki (s. 63-86). Warszawa: PWN.
 7. Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K. (2019). Behave yourself! NAS-50 as a reliable tool for assessment of adolescent self-control. Polish Psychological Bulletin, 50(1), 36-42.
 8. Czernecka, K. (2018). Neuropsychologiczne aspekty percepcji muzyki. Res Facta Nova, 19(28), 49-58.
 9. Czernecka, K., Pietras, K. (2018). Art training and personality traits as predictors of aesthetic experience of different art styles.Polish Psychological Bulletin, 49(4), 466-474.
 10. Czernecka, K. (2017). Biological correlates of creativity. [W:] J. Posłuszna (Red), Psychology of Art and Creativity, vol. 3 (s. 113-128).Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 11. Czernecka, K., Fryt, J., Szczygieł, M., La Torre, A., Smoleń, T. (2017, online first). Many face(t)s of young people’s risk-taking: individual and situational determinants.Current Issues in Personality Psychology. DOI: 10.5114/cipp.2018.72268.
 12. Fryt, J., Smoleń, T., Czernecka, K., La Torre, A., Szczygieł, M. (2017). Risk, cognitive control and adolescence. Challenging the dual systems model.Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 2037-2042.
 13. Czernecka, K. (2016).Biologiczne podłoże synestezji. [W:] A. Rogowska, J. Kaleńska-Rodzaj (Red.), Synestezja a sztuka (s. 29-44). Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 14. Mrozowicz, M., Cipora, K., Czernecka, K. (2015). Psychologiczne determinanty odbioru afektywnego przekazu muzycznego. [W:] J. Kaleńska-Rodzaj, R. Lawendowski (Red.), Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą (s. 83-97). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 15. Fryt, J., Czernecka, K. (2015). Cognitive control, reward sensitivity and risk-taking in adolescence – research perspectives of the dual systems model.Postępy Psychiatrii i Neurologii. http://dx.doi.org/10.1016/j.pin.2015.10.004
 16. Cipora, K., Mrozowicz, M., Czernecka, K. (2012).Inteligencja emocjonalna a rozpoznawanie ekspresji mimicznej z okołoprogowo prezentowanych schematycznych twarzy. [W:] V Konfrontacje Psychologiczne – Inteligencja złotem naszych czasów? Publikacja pokonferencyjna. Wrocław.
 17. Ross, M., Czernecka, K., Szymura, B. (2011). Ekstensywny i intensywny tryb przeszukiwania pola wzrokowego a konsekwencje automatyzacji czynności.Studia Psychologiczne, 49, 3, 99-113.
 18. Czernecka, K., Szymura, B. (2009). Mental rotation of emotional and neutral stimuli.Polish Psychological Bulletin, 40, 2, 101-111.
 19. Gruszka, A., Czernecka, K. (2009). Zaburzenia funkcji wykonawczych u osób z chorobą Parkinsona.Studia Psychologiczne, 49, 4, 47-59.
 20. Ross, M., Śmigasiewicz, K., Czernecka, K. (2008). Struktura osobowości PEN Eysencka a kontrola poznawcza w warunku przełączania uwagi między zadaniami.Studia Psychologiczne, 46, 1, 5-12.
 21. Czernecka, K., Szymura, B. (2008). Alexithymia – imagination – creativity.Personality and Individual Differences, 45, 445-450.
 22. Szymura, B., Czernecka, K., Ross, M., Śmigasiewicz, K. (2006). Temperamentalne uwarunkowania uwagowych trybów selekcji informacji.Przegląd Psychologiczny, 49, 3, 305-321.