Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Franczok-Kuczmowska Agnieszka

Adiunkt

Katedra Psychosomatyki

agnieszka.franczok-kuczmowska@up.krakow.pl

tel: 12 662 6425

pok: 309

publikacje:


Działalność dydaktyczna:
• Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)
• Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży (wykład)
• Psychologia osób chorych somatycznie (wykład, konwersatorium)
• Seminarium magisterskie
• Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli (wykład)
• Wybrane problemy psychologii klinicznej (wykład)
• Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia (wykład)
• Wykład monograficzny

Działalność naukowa:
Zainteresowania naukowe i zawodowe: odporność psychiczna, zdrowie psychiczne, modele eksperymentalne, wczesna dorosłość, interwencje wspierające, psychoterapia

Projekty badawcze:
• „Motywacyjne znaczenie wartości jako czynnika modyfikującego prężność psychiczną we wczesnej dorosłości” – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
• „Egzystencjalne uwarunkowania zdrowia i dobrostanu psychicznego młodych dorosłych” – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
• „Existential health psychology and chamber Restricted Environmental Stimulation Therapy” – Ostravska Univerzita, Department of Psychology, Czechy
• „Charakterystyka i porównanie prężności psychicznej w związkach nieformalnych – wolnych i narzeczeńskich” – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej , Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
• „Orthorexia Nervosa” University College Cork, Institute of Applied Psychology, Irlandia
• „Biology, Emotions and Transitions Study” – University College Cork, Institute of Applied Psychology, Irlandia

Zagraniczne staże naukowe:
o Utrech University, Utrecht, Holandia (2022)
o Radboud University, Nijmegen, Holandia (2019)
o Ostravska Univerzita, Department of Psychology, Czechy (2018)
o HAMK Häme University of Applied Sciences, Finlandia (2017)
o University College Cork, Institute of Applied Psychology, Irlandia (2015-2016)

Publikacje i konferencje:
Franczok-Kuczmowska, A., & Superson, B. (2023). Resilience in the context of the socio-political situation of young adults in Europe. Humanities and Social Sciences30(1), 29-40.
Franczok-Kuczmowska, A. (2022). Badanie odporności psychicznej u osób dorosłych. Psychologia rozwojowa 27(1), 9-26.
Franczok-Kuczmowska, A. (2022). The meaning of resilience in adulthood. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3(51), 133-140.
Franczok-Kuczmowska, A. & Ostrowski, T.M. (2020). Personality, resilience, and stress as predictors of mental health in informal. Axiological conditions of mental resilience and health. Wydawnictwo UJ, Kraków.
Franczok-Kuczmowska, A. (2018). Mental Health in Early Adulthood: Predictive Role of Growth and Self-Protection Values. Publikacja pokonferencyjna: The 8th International Conference on Humanities, Psychology and Social Science, Monachium, Niemcy.
Franczok-Kuczmowska, A., Kuzian, M. (2018). Psychosocial conditions of mental health and functioning in early adulthood. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica XI, Kraków.

Franczok-Kuczmowska, A. (2019). The Meaning of Resilience in Adulthood. Wystąpienie konferencyjne: The 2nd International Conference on Advanced Research in Social Sciences, Paryż, Francja.
Franczok-Kuczmowska, A. (2018). Mental Health in Early Adulthood: Predictive Role of Growth and Self-Protection Values. Wystąpienie konferencyjne: The 8th International Conference on Humanities, Psychology and Social Science, Monachium, Niemcy.
Murphy, L., Franczok, A., Dockray, S. (2016). Orthorexia or Mismeasurment? Wystąpienie konferencyjne podczas 13th Annual Psychology, Health & Medicine Conference, Cork, Irlandia

Franczok-Kuczmowska, A. (2019). Adolescencja jako czas możliwości – propozycja wzmacniania zasobów wewnętrznych nastolatka jako integralnej części systemu oświatowego. Wystąpienie konferencyjne podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oko w oko z adolescencją”, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Lublin.
Franczok-Kuczmowska, A., Kuzian, M. (2019). Mlłodzi (nie)dorośli – uwarunkowania zdrowia psychicznego w obliczu wyzwań współczesności. Wystąpienie podczas III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”. Uniwersytet Śląski, Katowice.
Franczok-Kuczmowska, A. (2019). Czynniki wspierające zdrowie psychiczne i rozwój w okresie wczesnej dorosłości. Wystąpienie podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku Lublin.
Franczok-Kuczmowska, A. (2018). „Współczesność i wartości a prężność psychiczna”. Wystąpienie konferencyjne podczas IV Interdyscyplinarnej Konferencji “Zdrowie i Odporność Psychiczna. Aksjologiczne uwarunkowania odporności psychicznej i zdrowia”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Franczok, A. (2018) „W procesie stawania się – egzystencjalne ujęcie młodej dorosłości”. Wystąpienie podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym: Inspiracje Psychoanalityczne. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Franczok, A.(2018) „Wkraczając w dorosłość – zdrowie psychiczne i prężność psychiczna młodych dorosłych w warunkach polskich”. Wystąpienie podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „XXV Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych 2018 Aktualia”. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
Franczok, A. (2018) „Młodzi dorośli w dobie współczesności – kryzys ćwierćwiecza w kontekście rozwojowym, zdrowotnym i egzystencjalnym.” Wystąpienie podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”. Uniwersytet Śląski, Katowice.
Franczok, A. (2018) „Możliwości ekspresji ruchowej i tańca w kontekście psychologicznym”. Wystąpienie podczas interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej „Język ciała językiem teatru”. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Nagrody:
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia (2016)