Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Franczyk Jan

Katedra Psychologii Mediów

franczykjan@gmail.com

pok: 364

ORCID: 0000-003-0165-9205

publikacje:


dyżury: wtorek: 12.00-13.00;
czwartek: 11.00-13.30

Działalność dydaktyczna

Prowadzone kursy:
Psychologia ogólna
Historia myśli psychologicznej.
Etyka zawodu psychologa.
Psychologia uzależnień i profilaktyka (studia podyplomowe)

 

Działalność naukowa

Problematyka uzależnień.
Problematyka wywierania wpływu.
Problematyka zaburzeń zachowania.

 

Publikacje

Książki:

1. J. Franczyk, Na fundamencie Krzyża. Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949-1989, Kraków 2004.

2. R. Dzieszyński, J. Franczyk, Encyklopedia Nowej Huty, Kraków 2006.

3. J. Franczyk, Brama śmierci. Pytania o sprawy ostateczne, Kraków 2007.

4. I. Kowalewski, J. Franczyk, Zdrowie emocjonalne młodzieży, Kraków 2017.

5. J. Franczyk, Etyczne aspekty pracy psychologa, Kraków 2024.

 

Książki pod redakcją:

Nowa Huta. Miasto krzyża i pracy, red. J. Franczyk, M. Lasota, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2009.

Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy, red. A. Lasota, J. Franczyk, Warszawa 2015.

 

Artykuły naukowe i recenzje z zakresu psychologii:

5. P. Drozdowski, J. Franczyk, A. Kokoszka, R. Kwiatkowski, M. Motyka, Własne uwagi o nerwicy i psychoterapii, „Psychoterapia”, nr 2/61, 1987.

6. J. Franczyk, Alkoholizm ojca a nerwice dziecka, „Problemy Alkoholizmu”, nr 10, 1988.

7. J. Franczyk, Postawy religijne osób uzależnionych od alkoholu – członków Klubu Abstynenta „Trzeźwość” w Krakowie-Nowej Hucie [w:] Rocznik Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1988.

8. J. Franczyk, Wpływ alkoholizmu ojca na rozwój emocjonalny dziecka w wieku szkolnym [w:] Materiały z konferencji nt. Indywidualne uwarunkowania poznawczej i społecznej aktywności dzieci i młodzieży, Kraków 1990.

9. D. Fortuna, J. Franczyk, A. Kokoszka, Efektywność psychoterapii a zgodność systemów wartości pacjenta i psychoterapeuty, „Psychoterapia”, nr 4/79, 1991.

10. J. Franczyk, Między poradą a psychoterapią [w:] Roczniki Naukowo-Dydaktyczne WSP w Krakowie, Prace Psychologiczne III, Kraków 1992.

11. P. Drozdowski, J. Franczyk, A. Kokoszka, R. Kwiatkowski, M. Motyka, Psychoterapia nerwic [w:] Wprowadzenie do psychoterapii, red. A. Kokoszka, P. Drozdowski, Kraków 1993.

12. J. Franczyk, Organizacje młodzieżowe jako środowisko edukacyjne [w:] Pedagogika wiary. Książka dedykowana Księdzu Profesorowi Zbigniewowi Markowi w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę kapłaństwa, red. A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ, Kraków 2007.

13. J. Franczyk, Czy w psychologii jest miejsce dla Ducha? „Horyzonty Wychowania”, nr 6, 2007.

14. J. Franczyk, Fenomen umierania i śmierci w perspektywie interdyscyplinarnej [w:] Zdrowie – Stres – Choroba w wymiarze psychologicznym, red. H. Wrona-Polańska, Kraków 2008.

15. J. Franczyk, Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Możliwości profilaktyki, [w:] Wybrane zagadnienia medycyny społecznej w pracy socjalnej, t. 1, red. I. Kowalewski, Kraków 2013.

16. J. Franczyk, Diagnozowanie psychologiczne nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży [w:] Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy, red. A. Lasota, J. L. Franczyk, Warszawa 2015.

17. A. Muchacka, J. Franczyk, Skuteczność działań rehabilitacyjnych u dziecka z ADHD. Analiza przypadku Igora [w:] Wokół człowieka w aspekcie psychosomatyki, red. I. Kowalewski, R. Abramciów, Kraków 2015.

 

Artykuły naukowe i recenzje z zakresu historii społecznej:

18. J. Franczyk, Pod presją ateizacji. Kościół w Nowej Hucie w dokumentach Wydziału ds. Wyznań w Krakowie [w:] Nowa Huta – miasto walki i pracy, red. R. Terlecki, M. Lasota, J. Szarek, Kraków 2002.

19. J. Franczyk, (rec.) Abp Józef Życiński, Wiara wątpiących, Kraków 2003, „Horyzonty Wychowania”, nr 4, 2003.

20. J. Franczyk, (rec.) Piotr Natanek, Ruch Światło-Życie w archidiecezji krakowskiej w latach 1971-1996, „Horyzonty Wychowania”, nr 3, 2004.

21. J. Franczyk, W obronie Krzyża. Wypadki nowohuckie – 27 kwietnia 1960 r. [w:] Kościół w godzinie próby 1945-1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, Zeszyt niebieski, Kraków 2005.

22. J. Franczyk, Awans społeczny budowniczych Nowej Huty – blaski i cienie [w:] Dla władzy. Obok władzy. Przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL, red. J. Neja, Warszawa 2005.

23. J. Franczyk, Od komunizmu do wolności – z dziejów robotniczego miasta [w:] Na peryferiach dwóch miast. 50 lat Teatru Ludowego w Krakowie – Nowej Hucie. 1955-2005, red. M. Klotzer, Kraków 2005.

24. J. Franczyk, W obronie Krzyża raz jeszcze [w:] J. Ridan, Krzyż Nowohucki. Dzieje walk o wiarę i wolność, Krzeszowice 2006, s. 109-112.

25. J. Franczyk, Ksiądz Adolf Chojnacki 1932-2001. Boży buntownik [w:] Kościół w godzinie próby 1945-1989.Nieznane dokumenty i świadectwa, Kraków 2006.

26. J. Franczyk, Historia powstania parafii i kościoła w Mistrzejowicach [w:] On tu był… Karol Wojtyła w Nowej Hucie, red. R. Bober, W. Paduchowski, Kraków 2007.

27. J. Franczyk, Ks. Józef Dewera (1911-1977) – duszpasterz „Ognia” [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, Studia i materiały, t. 2, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2008.

28. J. Franczyk, Budowniczy Arki Pana [w:] Czas zatrzymany 2, Wybór tekstów oraz fotografie z terenów Nowej Huty i okolic, t. 1, red. A. Gryczyński, Kraków 2008.

29. J. Franczyk, Propagandowy wymiar współzawodnictwa pracy w latach stalinowskich na przykładzie budowniczych Nowej Huty [w:] Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie PRL, red. B. Tracz, Katowice 2008.

30. J. Franczyk, Bóg zamieszkał w Nowej Hucie [w:] Nowa Huta. Miasto krzyża i pracy, red. Jan L. Franczyk, M. Lasota, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2009.

31. J. Franczyk, Na fundamencie Chrystusowego Krzyża, [w:] Nowa Huta – nowa ewangelizacja. Jan Paweł II w Mogile, red. A. Gryczyński, o. W. Zakrzewski, o. K. Jankosz, Kraków 2009.

32. J. Franczyk, Monachus verus – cysters, który żył w prawdzie. Ojciec Jacek Jan Stożek OCist., opat prezes Kongregacji Polskiej Cystersów i opat mogilski (1930-2001), [w:] Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, red. W. Bernacki, Z. Nawrocki, W. Pasierbek, Z. B. Wójcik, Kraków 2009.

33. J. Franczyk, Z dziejów nowohuckiego Kościoła (1949-2009), [w:] Budujemy kościół. Współczesna architektura sakralna w Nowej Hucie, red. K. Jurewicz, Kraków 2010.

34. J. Franczyk, Wierny robotnik Winnicy Pana. Ojciec dr Augustyn Jan Ciesielski OCist, opat mogilski i opat prezes Kongregacji Polskiej Cystersów (1909-1968), [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, Studia i materiały, t. 3, red. ks. J. Szczepaniak, M. Lasota, Kraków 2010.

35. J. Franczyk, Parafia mistrzejowicka w okresie „Solidarności” i stanu wojennego, [w:] Dzieło wielu ludzi. Z dziejów parafii i kościoła w Krakowie-Mistrzejowicach, red. ks. Z. F. Badurski, Kraków 2013.

36. J. Franczyk, Rodząca się nowohucka opozycja, [w:] Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej, red. M. Baran, Kraków 2014.

37. J. Franczyk, Fenomen Kościoła w Mistrzejowicach, [w:] Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej, red. M. Baran, Kraków 2014.

38. J. Franczyk, La Nowa Huta del futuro, [w:] Cracovia – Nowa Huta. Enter, Kraków 2016.

39. J. Franczyk, Pour l`honneur de la Pologne, La Nef, nr 318, X, 2019.

40. J. Franczyk, Prawa człowieka nie znają granic. Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach (25-28 sierpnia 1988), „Zgniatacz – nowohuckie studia naukowe”, nr 1, 2023.

 

Artykuły popularnonaukowe z zakresu psychologii:

40. J. Franczyk, Pechowcy i szczęściarze (Z psychologią na ty), „Kurier Polonian-American”, nr 24, 1988, Chicago.

41. J. Franczyk, Sympatie i antypatie (Z psychologią na ty), „Kurier Polonian-American”, nr 25, 1988, Chicago.

42. J. Franczyk, Sny: fikcje i fakty (Z psychologią na ty), „Kurier Polonian-American”, nr 1, 1989, Chicago.

43. J. Franczyk, Marzenia senne i psychoanaliza (Z psychologią na ty), „Kurier Polonian-American”, nr 2, 1989, Chicago.

44. J. Franczyk, Parę słów na temat mechanizmów obronnych (Z psychologią na ty), „Kurier Polonian-American”, nr 3, 1989, Chicago.

45. J. Franczyk, Określamy ją krótko – nerwica (Z psychologią na ty), „Kurier Polonian-American”, nr 4, 1989, Chicago.

46. J. Franczyk, Emocje i zdrowy rozsądek (Z psychologią na ty), „Kurier Polonian-American”, nr 5, 1989, Chicago.

47. J. Franczyk, Bić albo nie bić (Z psychologią na ty), „Kurier Polonian-American”, nr 6, 1989, Chicago.

48. J. Franczyk, Łączy ich jedno – nerwica, Czas Krakowski, 7 XII 1990.

49. J. Franczyk, Nerwica, „Głos. Tygodnik Nowohucki”, nr 34, 1993.

50. J. Franczyk, Stres – czy zawsze szkodliwy?, „Głos. Tygodnik Nowohucki”, nr 4, 2014.

51. J. Franczyk, W pułapce uzależnienia, „Głos. Tygodnik Nowohucki”, nr 7, 2014.

52. J. Franczyk, Skąd ta agresja u młodych?, „Głos. Tygodnik Nowohucki”, nr 9, 2014.

 

Recenzje wydawnicze, konsultacje merytoryczne:

+ Zapamiętane. Z Adamem Macedońskim rozmawia Anna Zechenter, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie NZS 1980, Kraków 2011, recenzenci: dr Jan Franczyk, prof. dr hab. Wojciech Frazik.

+ Folder: „Nowa Huta enter”. Projekt Instytutu Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Krakowie, Kraków 2013, konsultacja merytoryczna dr Jan Franczyk.

+ Agnieszka Gaj, Przewodnik po Krakowie Nowej Hucie, Kraków 2013, konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. Michał Rożek, dr Jan Franczyk.

+ Kraków – Nowa Huta. Enter. (praca zbiorowa), Kraków 2016; konsultacja merytoryczna dr Jan Franczyk.

+ Sen o wolności, głód nadziei. Wokół protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie, red. Cecylia Kuta, ks. Józef Marecki, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków 2019, recenzenci: dr hab. Krzysztof Sychowicz, dr Jan Franczyk.