Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Fudali-Czyż Agnieszka

Adiunkt

Katedra Psychologii Neurokognitywnej

agnieszka.fudali-czyz@up.krakow.pl

pok: 302

ORCID: 0000-0002-6769-2975

publikacje:

Artykuły w czasopismach punktowanych (ang):

Fudali-Czyż, A., Lewkowicz, R., Francuz, P., Stróżak, P., Augustynowicz, P., Truszczyński, O., & Bałaj, B. (2022). An Attentive Blank Stare Under Simulator-induced Spatial Disorientation Events. Human Factors, 00187208221093827.

Cudo, A., Wojtasiński, M., Tużnik, P., Fudali-Czyż, A., & Griffiths, M. D. (2022). The Relationship between Depressive Symptoms, Loneliness, Self-Control, and Gaming Disorder among Polish Male and Female Gamers: The Indirect Effects of Gaming Motives. International journal of environmental research and public health, 19(16), 10438.

Fudali-Czyż, A., Mamcarz, P., Martynowska, K, Domagała-Zyśk, E., Rothwell, E. (2022). Sex differences in self-perceived employability and self-motivated strategies for learning in Polish first-year students. PLOS ONE

Domagała-Zyśk, E., Mamcarz, P., Martynowska, K., Fudali-Czyż, A., & Rothwell, A. (2022). Self-perceived employability scale–Polish adaptation. The New Educational Review, 70, 9-22.

Domagała-Zyśk, E., Mamcarz, P., Martynowska, K., Fudali-Czyż, A., & Rothwell, A. (2021). Employability of University Students: Introduction of the Concept and the Psychometric Properties of the Polish Self-Perceived Employability Scale. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 1(32), 271-287.

Szubielska, M. and Fudali-Czyż, A. (2020). If I knew they were the expression of the creativity of people with blindness, I would rate them higher – Bias in evaluating the work of people with blindness. Creativity : Theories - Research - Applications, 2, 182-197.

Szubielska, M., Imbir, K., Fudali-Czyż, A. and Augustynowicz, P. (2020). How does knowledge about an artist’s disability change the aesthetic experience? Advances in Cognitive Psychology, 2, 150-159.

Stróżak, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Francuz, P., Fudali-Czyż, A. (2019). Vection attenuates N400 event-related potentials in a change-detection task. Perception, 8, 702-730.

Bałaj, B., Lewkowicz, R., Francuz, P., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Stróżak, P., and Truszczyński, O. (2019). Spatial disorientation cue effects on gaze behaviour in pilots and non-pilots. Cognition Technology & Work, 3, 473-486.

Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz., A. (2018). The effect of art expertise on eye fixation-related potentials during aesthetic judgment task in focal and ambient modes. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2018.01972

Lewkowicz, R., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Francuz, P. (2018). Change Detection Flicker Task Effects on Simulator-Induced Spatial Disorientation Events. Aerospace medicine and human performance, 89(10), 863-872. https://doi.org/10.3357/AMHP.5042.2018

Stróżak, P., Francuz, P., Lewkowicz, R., Augustynowicz, P., Fudali-Czyż, A., Bałaj, B., & Truszczyński, O. (2018). Selective Attention and Working Memory Under Spatial Disorientation in a Flight Simulator. The International Journal of Aerospace Psychology, 28(1-2), 31-45. DOI: 10.1080/24721840.2018.1486195 

Fudali-Czyż, A., Ratomska, M., Cudo, A., Francuz, P., Kopiś, N., & Tużnik, P. (2016). Controlled categorisation processing in brand extension evaluation by Indo-European language speakers. An ERP study. Neuroscience letters, 628, 30-34.

Stróżak, P., Francuz, P., Augustynowicz, P., Ratomska, M., Fudali-Czyż, A., & Bałaj, B. (2016). ERPs in an oddball task under vection-inducing visual stimulation. Experimental Brain Research, 234(12), 3473-348.

Fudali-Czyż, A., Francuz, P., Augustynowicz., A. (2014). Determinants of attentive blank stares. An EFRP study. Consciousness and Cognition, 29, 1-9.DOI 10.1016/J.Concog.2014.07.008

Artykuły w czasopismach punktowanych (pol):

Fudali-Czyż, A., Cudo, A., Ratomska, M. (2016). Międzynarodowy neuromarketing: międzynarodowy wymiar badań marketingowych. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 4(20), 71-77. ISSN 2300-5491

Fudali-Czyż, A., Francuz, P. (2012). Poznawcze uwarunkowania zjawiska „pustego patrzenia”. Badania FRP. The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 4(18), 7-26. ISSN: 2083-2575

Szubielska, M., Bałaj, B., Fudali-Czyż, A. (2012). Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp umysłowej niepełnosprawności twórcy. Psychologia Społeczna, 4,342-357. ISSN 1896-1800

Inne artykuły i rozdziały (pol):

Fudali-Czyż, A. (2021). O pięknie ujarzmionym, czyli o tym, jak wiedza wpływa na oceny estetyczne. W: P. Fortuna, M. Szewczyk (red.), Piękno umysłów (s. 211-230). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jaśkiewicz, M., Augustynowicz, P., Cudo, A., Fortuna, P., Fudali-Czyż, A., Kopiś, N., Stróżak, P., Szewczyk, M., Szubielska, M., Tużnik, P., Wojtasiński, M., Zabielska-Mendyk, E., Zapała, D. (2021). Nie, no tak..., czyli droga do prawdy z Piotrem Francuzem. W: P. Fortuna, M. Szewczyk (red.), Piękno umysłów (s. 11-26). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Fudali-Czyż, A. (2017). 5th Polish Eye Tracking Conference. Przegląd Uniwersytecki, 3(167), 38.

Fudali-Czyż, A. (2014). Latencja sakad w warunkach stałego i zróżnicowanego poziomu trudności zadania detekcji zmian. W: S. Grucza, M. Płużyczka, P. Soluch (red.), Widziane inaczej. Z polskich badań eyetrackingowych (s. 68 - 77). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.  ISBN:  978-83-64020-19-3

Talik, W., Czyż, A., Łaguna, M. (2010). Cechy osobowości
a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W: G. Grzymał-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna (s. 344-350). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

dyżury: śr. godz. 10.40-11.25; czw. godz. 12.30-14.00; studia niestacjonarne, sb. daty, godz. - 19.03, 12.30-13.15, 16.04, 12.30-13.15, 7.05, 12.30-13.15; *proszę o zakomunikowanie tematu konsultacji pisząc na maila pracowniczego agnieszka.fudali-czyz@up.krakow.pl

DYDAKTYKA:

semestr zimowy 2022_2023

  • Seminarium magisterskie „Psychologia z perspektywy poznawczej”
  • Wprowadzenie do biopsychologii (KON)
  • Diagnoza psychologiczna A (WYK)
  • Wykład ogólnouczelniany „Psychologia człowieka dorosłego we współczesnym świecie”

 

semestr letni 2022_2023

  • Seminarium magisterskie (S V r, NS IV r) – Psychologia z perspektywy poznawczej
  • Psychologia procesów poznawczych (KON) NS
  • Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna (WYK)
  • Psychologia poznawcza (WYK) na kierunku Psychologia i Biologia Zwierząt, NS
  • Psychologia poznawcza (KON) na kierunku Psychologia i Biologia Zwierząt, NS