Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Herzog-Krzywoszańska Radosława

Katedra Psychologii Ogólnej

radoslawa.herzog-krzywoszanska@up.krakow.pl

pok: 308

publikacje:


dyżury: W semestrze letnim 2018/19:

środa 11.30- 12.15
Czwartek 12.30-14.00
dyżur online - wtorek 8.00-8.45
Dyżury dla studentów niestacjonarnych:
5.04.19

Publikacje

Wybrane publikacje

Publikacje książkowe:

Herzog–Krzywoszańska R. (2014). Ukryta wiedza. Rola jąder podstawy w utajonym uczeniu się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach:

Halicka, M. i Herzog–Krzywoszańska, R. (2016). Niepojęte emocje – aleksytymia z perspektywy neuropsychologicznej. Neuropsychiatry & Neuropsychology / Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 11(2), 72–79.

Krzywoszański Ł. i Herzog–Krzywoszańska R. (2016) Media elektroniczne a zakłócenia rytmu okołodobowego. W: A. Ogonowska (red.) Człowiek i medium: terapia – rozwój – (auto)narracja, (s. 131–139). Kraków.

Krzywoszański Ł. i Herzog–Krzywoszańska R. (2015). Kompetencje społeczne u uczestników kursu pilotów wycieczek. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 8, 153–162.

Herzog–Krzywoszańska R. i Krzywoszański Ł. (2013). Utajone uczenie się w chorobie Parkinsona. Neuropsychiatry & Neuropsychology / Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 8(3–4), 110–117.

Herzog–Krzywoszańska R. (2011). Psychologiczne i mózgowe mechanizmy poznania intuicyjnego opartego na danych afektywnych i somatosensorycznych. W: M. Brachowicz i A. Tylikowska (red.) Ciało. Zdrowie i choroba, Lublin

Klimkowicz–Mrowiec A., Herzog–Krzywoszańska R., Krzywoszański Ł., Słowik A. i Szczudik A. (2009). Facylitacja utajonego uczenia się przy zaburzeniach pamięci jawnej. Studia Psychologiczne, 47(4), 93–104.

Klimkowicz-Mrowiec, A., Slowik, A., Krzywoszanski, L., Herzog-Krzywoszanska, R., & Szczudlik, A. (2008). Severity of explicit memory impairment due to Alzheimer’s disease improves effectiveness of implicit learning. Journal of Neurology, 255(4), 502-509.

 

Nagrody i wyróżnienia

2016 – Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność organizacyjną.

2009 – Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za działalność naukową.