Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Kaleńska-Rodzaj Julia

Katedra Psychologii Ogólnej

julia.kalenska-rodzaj@up.krakow.pl

tel: 126626231

pok: 314

www.koda.krakow.pl

ORCID: 0000-0001-7202-7606

publikacje:


dyżury: Dyżury dla studentów studiów stacjonarnych w II semestrze r.a. 2023/2024:
wtorek, godz. 16:15-17:00 - dyżur stacjonarny, s. 314 - UWAGA! w dniu 21.05.2024 dyżur odbędzie się w godz. 11:30-12:30
czwartek, godz. 13:00-14:30 - dyżur stacjonarny, s. 314

Dyżur Instytutowy:
czwartek, godz. 11:30-13:00

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:

3.03.2024 19:00-20:00
6.04.2024 19:00-20:00
25.05.2024 14:45-15:45
15.06.2024 15:45-16:45

Działalność dydaktyczna

Kierunek „Psychologia”:

Psychologia emocji i motywacji (wykłady)

Edukacja emocjonalna (wykłady i ćwiczenia)

Psychologia muzyki w edukacji (wykłady)

Terapia poznawczo-behawioralna (wykłady)

Seminarium magisterskie „Regulacja emocji w sytuacji ekspozycji społecznej”

 

Działalność naukowa

Moje zainteresowania lokują się na styku kilku obszarów – psychologii muzyki, psychologii edukacji, psychologii emocji i motywacji, psychologii twórczości.

Zagadnienia, którymi zajmuję się badawczo:

  • emocjonalno-motywacyjne i osobowościowe determinanty sukcesu wykonawczego w muzyce,
  • emocje przedkoncertowe ( w tym trema) jako emocje mieszane (złożone),
  • radzenie sobie z emocjami w sytuacji ekspozycji społecznej,
  • specyfika motywów aktywności muzycznej i scenicznej,
  • obraz artysty w czasach „płynnej nowoczesności” i jego funkcja w budowaniu tożsamości zawodowej muzyków,
  • rola emocji w procesie twórczym.

Zagadnienia, którymi zajmuję się praktycznie:

  • problem psychologicznego przygotowania muzyka do występu publicznego, trema,
  • radzenie sobie z emocjami w sytuacji ekspozycji społecznej,
  • wzmocnienie poczucia własnej skuteczności ucznia,
  • wspieranie rozwoju zdolności twórczych ucznia.

 

Przygotowanie metod badawczych:

Skala Samopoczucia Muzyka Przed Występem (polska adaptacja Self-Statements Scale, Steptoe, Fidler, 1987)

Skala Autokoncentracji (polska adaptacja Self-Consciousness Scale, Fenigstein, Scheier i Buss, 1975)

Lista Motywów Aktywności Muzycznej – autor,

Skala Oceny Występu Muzycznego – autor

Lista Motywów Aktywności Scenicznej – autor

Skala Przygotowania się Muzyka do Występu – autor

 

Organizacja konferencji:

24-26.IV.2024 I-st International Symposium, dedicated to the 70th anniversary of Ukraine’s membership in UNESCO “Art As A Cultural And Educational Brand: Development Problems And Priorities”, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraina – członek komitetu organizacyjnego konferencji.

9-10 V 2019 Studencka konferencja naukowa „ILUMINACJE: Performer 2019”, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – organizacja i opieka naukowa.

24-25 V 2018 Międzynarodowa Konferencja Psychologii Muzyki „PsychoMuzy 2018”, Katowice, Uniwersytet Śląski – członek komitetu organizacyjnego konferencji.

20-21 X 2017 International Interdisciplinary Conference “Migration and Education. To understand relations between migration and education – challenges for research and practice”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – członek komitetu organizacyjnego konferencji.

21-24 IX 2017 Sympozjum „Psychologia dla zdrowia muzyków”, XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Uniwersytet Gdański – organizowane wspólnie z prof. dr hab. B. Kamińską (Pracownia Psychologii Muzyki UMFC).

18-20 VI 2017 Ogólnopolska konferencja naukowa „ILUMINACJE: Contemporaneo 2017”, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – organizacja i opieka naukowa.

28-29 XII 2016 V Konferencja naukowa z cyklu „Drogi wspierania muzyków i zawodowej edukacji muzycznej – Rozwój w „muzycznym dialogu”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – komitet organizacyjny.

11 VI 2016 Studencka konferencja naukowa „ILUMINACJE: La sinestesia 2016”, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – organizacja i opieka naukowa.

13 II 2016 Konferencja naukowo-szkoleniowa w 10 rocznicę śmierci dr Agnieszki Dobrzyńskiej-Mesterhazy „Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej”, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – komitet organizacyjny.

18-21 IX 2014 Sympozjum „Świadomość psychologiczna muzyków”, XXXV Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz – organizowane wspólnie z prof. dr hab. B. Kamińską (Zakład Psychologii Muzyki UMFC).

3 VI 2013 Konferencja naukowa „Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia – perspektywy FIDES i RATIO”. Kraków: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Polska Akademia Umiejętności Wydział I. Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Kraków – komitet organizacyjny.

17 – 19 V 2013 Sympozjum „Społeczne konteksty rozwoju muzycznego” w ramach XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej – organizowane wspólnie z pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego dr Rafałem Lawendowskim.

18-21 IX 2011 Sympozjum „Psychologia w służbie muzykom – od badań do praktyki” w ramach XXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice – organizowane wspólnie z prof. dr hab. B. Kamińską (Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki UMFC).

11-12 II 2011 II Konferencja z cyklu ARS et VOX pt. „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego” z zakresu psychologii muzyki, organizowana wspólnie przez Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Instytut Psychologii UJ – komitet organizacyjny.

26 II 2010 I Konferencja z cyklu ARS et VOX pt. „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego” z zakresu psychologii muzyki, organizowana wspólnie przez Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Instytut Psychologii UJ – komitet organizacyjny.

28 X 2009 Konferencja dla nauczycieli i uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie pt. „Psychologia muzyki w służbie wykonawcy”, organizowana we współpracy z dr hab. Aleksandrą Tokarz i Jean Pierre Menuge

 

Udział w konferencjach:

24-26.IV.2024 Kaleńska-Rodzaj, J. I am an artist! Determining the directions of forming the professional identity as a guarantee of emotional stability and successful music career development. Referat. I-st International Symposium, dedicated to the 70th anniversary of Ukraine’s membership in UNESCO “Art As A Cultural And Educational Brand: Development Problems And Priorities”, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraina.

4.IV.2024 Kaleńska-Rodzaj. J. Psychologia tremy. Teoria i praktyka. Referat i warsztaty.  IV Ogólnopolskie Łódzkie Forum z okazji Światowego Dnia Głosu „Psychologiczne aspekty funkcjonowania głosu”, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

25.XI.2023 Kaleńska-Rodzaj, J. Działanie pod presją czasu i oczekiwań: korzyści i straty.  Jak pomóc uczniowi w regulacji emocji i utrzymaniu skupienia podczas wypowiedzi ustnej na lekcjach przedmiotów teoretycznych. Referat. Konferencja Naukowo-Metodyczna “Znaczenia muzyki – Znaczenia w muzyce”, Akademia Sztuki w Szczecinie.

22-23.XI.2023 Kaleńska-Rodzaj, J. Регуляція емоцій в концертній ситуації. Від страху сцени до занурення в емоціях твору [Regulacja emocji w sytuacji koncertowej. Od strachu sceny do zanurzenia się w emocjach utworu]. Referat. 3rd International Scientific And Practical Conference „Improvement Of The Professional Skill Of A Music Teacher Under  Conditions Of A Polycultural Educational Space”, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraina.

16.XI.2023 Kaleńska-Rodzaj, J. Psychologia tremy. Teoria i praktyka. Referat. V Międzynarodowa Gitarowa Konferencja Naukowo-Artystyczna Katowice, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

17-20.VII.2023 Kaleńska-Rodzaj, J. Under pressure. The relation between pre-performance emotions, self-efficacy beliefs, and performance quality in late adolescent and adult musicians. Poster. International Symposium on Performance Science, ISPS 2023 “Performance Care and Careers”, Centre for Performance Science, Royal College of Music, Imperial College London Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Fryderyka Chopina w Warszawie

10.X.2022 Kaleńska-Rodzaj, J. Jak zaprzyjaźnić się z tremą. Poradnik wykonawcy. Referat. III Konferencja NAUKOWO-Dydaktyczna” Wokół edukacji muzycznej”, Kraków.

2.XII.2021 Kaleńska-Rodzaj, J. On the emotional side of music performance: the sources of emotional well-being on the stage. Referat. 4th International Chopinological Congress “Through The Prism Of Chopin: Reimagining The 19th Century”, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa.

31.VII.2021 Kaleńska-Rodzaj, J. , Boychuk, I. The Successful Performer: emotion regulation approach to music performance anxiety. Referat.  16th International Conference on Music Perception and Cognition/11th triennial conference of ESCOM – ICMPC16-ESCOM11Connectivity and diversity in music cognition”,  The University of Sheffield, Wielka Brytania.

5.III.2021 Kaleńska-Rodzaj, J. Psychologia muzyka: trening mentalny i improwizacja – dwie drogi do oswajania lęku scenicznego. Referat. Konferencja naukowo-dydaktyczna „Konteksty edukacji pianistycznej – IMPROWIZACJA”, Kraków, Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie oraz Stowarzyszenie Pro Musica Humana.

4 IV 2019 Kaleńska-Rodzaj, J. Psychologiczne przygotowanie muzyka do występu: przegląd współczesnych technik regulacji emocji. Referat. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Współczesne kierunki edukacji artystycznej: tradycje, dorobek, innowacje”, Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina.

26 III 2019 Kaleńska-Rodzaj, J. Under pression: Emotions in social exposure situations. Referat. International Conference “Jornadas de Psicologia”, Depratment of Education and Psychology, Universidade De Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugalia

16 III 2019 Kaleńska-Rodzaj, J. Różnorodność emocji estetycznych w odpowiedzi na muzykę oraz specyficzne mechanizmy ich wzbudzania. Referat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzykoterapia w edukacji muzycznej Flow w muzykoterapii. Przeżycie i zaangażowanie”, Akademia Muzyczna w Krakowie.

24-25 V 2018 Kaleńska-Rodzaj, J. Nomen atque omen. Próba ustalenia leksykonu emocji odczuwanych przed występem publicznym w języku polskim. Referat. Międzynarodowa Konferencja Psychologii Muzyki „PsychoMuzy 2018”, Katowice, Uniwersytet Śląski.

9-12 XII 2017 Kaleńska-Rodzaj, J. Muzyka – mój przyjaciel. Im lepiej ją poznaję, tym silniejsza jest wzajemna kreacja. Dyskusja ekspertów. I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Grajmy w szkole”, Warszawa, SWPS.

5-7 X 2017 Kaleńska-Rodzaj, J. Music performance anxiety – is it only anxiety? Pre-performance emotions and music performance anxiety beliefs in young musicians. Poster. I INTERNATIONAL CONFERENCE ON MUSIC PSYCHOLOGY AND MUSIC PERFORMANCE. “Psychology in music: creation, educational practices and performance”, Madrid, The National Distance Education University (UNED).

21 IX 2017 Kaleńska-Rodzaj, J., Artysta współczesny w percepcji młodych muzyków u progu samodzielnej kariery artystycznej – zestawienie wyników badań jakościowych i ilościowych. Referat. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Uniwersytet Gdański.

23 IX 2017 Kaleńska-Rodzaj, J. Edukacja emocjonalna jako podstawa psychologicznego przygotowania muzyka do występu. Referat. 36 Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Uniwersytet Gdański.

28 XII 2016 Kaleńska-Rodzaj, J. Czy psycholog może wejść w dialog muzyczny z klientem? Referat. V Konferencja naukowa z cyklu „Drogi wspierania muzyków i zawodowej edukacji muzycznej – Rozwój w „muzycznym dialogu”, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.

16 V 2016 Kaleńska-Rodzaj, J. Przekonania o emocjach czynią cuda … i katastrofy. Wpływ metaemocji na emocjonalny stan wykonawcy. Referat. Ogólnopolska konferencja naukowa „Twórczość i kreatywność w kontekstach psychologicznych, socjologicznych, muzycznych i kulturowych”, Akademia Muzyczna w Krakowie.

12-14 V 2016 Kaleńska-Rodzaj, J. Meta-emocje, czyli efekt samospełniającego się proroctwa w sferze emocjonalnej? Referat. II Konferencja Psychologii Pozytywnej „Z wynikami badań naukowych w praktykę psychologii pozytywnej”, Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu.

13 II 2016 Kaleńska-Rodzaj, J. Empowerment dla osób występujących publicznie. Referat. Konferencja naukowo-szkoleniowa w 10 rocznicę śmierci dr Agnieszki Dobrzyńskiej-Mesterhazy „Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej”, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

20-21 XI 2015 Kaleńska-Rodzaj, J. Kształtowanie tożsamości zawodowej muzyka jako podstawa sukcesu w budowaniu samodzielnej kariery artystycznej. Referat. IV Międzynarodowa naukowo-artystyczna konferencja „Sztuka i nauka trzeciego tysiąclecia”, Symferopol, Krymski uniwersytet kultury, sztuk i turystyki (uczestnictwo i wystąpienie via video-conference/Skype).

1-4 VII 2015 Pietras, K., Kaleńska-Rodzaj, J. Who is the Artist of Our Time? Cognitive Representations of the Contemporary Artist among Young Musicians and Visual Artists. Referat. Excellence & Innovation in Education: The Creativity-Innovation Challenge. Kraków, The International Centre for Innovation and Education (ICIE).

11-12 VI 2015 Kaleńska-Rodzaj, J. Młodzi muzycy w oczekiwaniu na występ. Złożoność emocji przedkoncertowych i ich aspekt funkcjonalny. Referat. VI Ogólnopolska Konferencja Bliżej Emocji, KUL, Lublin.

12-13 XII 2014 Kaleńska-Rodzaj, J. «Образ современного артиста-исполнителя классической музыки в размышлениях профессиональных музыкантов – студентов музыкальных консерваторий Польши. Веяние прошлого или адаптация к современности?» [Obraz współczesnego artysty-muzyka w opiniach zawodowych muzyków – studentów akademii muzycznych Polski. Ślad przeszłości czy adaptacja do współczesności?” Referat. III Międzynarodowa naukowo-artystyczna konferencja „Sztuka i nauka trzeciego tysiąclecia”, Symferopol, Krymski uniwersytet kultury, sztuk i turystyki (uczestnictwo i wystąpienie via video-conference/Skype).

11-13 XII 2014 Kaleńska-Rodzaj, J. Emocjonalne aspekty występowania. Praca z emocjami jako podstawa psychologicznego przygotowania muzyka do występu.Referat. Międzynarodowa konferencja naukowa „Muzyk zawodowy – tu i teraz”, Akademia Muzyczna w Krakowie.

7 X 2014 Kaleńska-Rodzaj, J. Uczeń zdolny w sytuacji ekspozycji społecznej. Psychologiczne przygotowanie do publicznej prezentacji wiedzy i umiejętności. Referat. Konferencja „Poznać, docenić, rozwijać – uczeń zdolny w praktyce krakowskiej edukacji”, Kraków.

18-21 IX 2014 Kaleńska-Rodzaj, J. Emocje przedkoncertowe a sukces sceniczny uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Referat. Sympozjum „Świadomość psychologiczna muzyków”, XXXV Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz.

10-11 IV 2014 Kaleńska-Rodzaj, J. Wyobraźnia a wykonanie: wizualizacja jako technika regulacji emocji i ukierunkowania myślenia w procesie psychologicznego przygotowania muzyka do występu. Referat. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty kształcenia muzycznego. Bariery w edukacji muzycznej”. Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

12 XII 2013 Kaleńska-Rodzaj, J. Nauczyciel jako Wielki Motywator: model, źródło inspiracji i wsparcia dla ucznia. Referat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mistrz-Uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki”. Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

25-27 V 2013 Kaleńska-Rodzaj, J. Społeczny kontekst podejmowania decyzji o wyborze zawodu muzyka. Referat wygłoszony na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, Uniwersytet Gdański.

17 – 19 V 2013 Kaleńska-Rodzaj, J. Poczucie własnej skuteczności muzyka: droga do sukcesu. Plakat prezentowany na I Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej w Polsce, Sopot, Wydział Zamiejscowy SWPS – plakat został wyróżniony nagrodą publiczności.

17 – 19 V 2013 Kaleńska-Rodzaj, J. Oswajanie emocji w sytuacji ekspozycji społecznej. Warsztat przeprowadzony na I Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej w Polsce, Sopot, Wydział Zamiejscowy SWPS.

20 IX 2011 Kaleńska-Rodzaj, J. Psychologiczne aspekty przygotowania się do występu muzycznego. Referat. Sympozjum „Psychologia w służbie muzykom – od badań do praktyki”, XXXIV Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice.

11 II 2011 Kaleńska-Rodzaj, J., Tokarz, A. Artysta wobec publiczności. Referat wygłoszony na II Konferencji z cyklu ARS et VOX pt. „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego”, Akademia Muzyczna w Krakowie.

26 II 2010 Kaleńska, J. Motywacyjne podstawy działalności scenicznej. Referat wygłoszony na I Konferencji z cyklu ARS et VOX pt. „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego”, Akademia Muzyczna w Krakowie.

26 II 2010 Kaleńska, J. Motywacyjny model efektywnego funkcjonowania muzyka na scenie. Plakat prezentowany na konferencji dla studentów i uczniów Akademii Muzycznej w Krakowie pt. „Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego”, Kraków.

28 X 2009 Kaleńska, J. Oswoić tremę. Referat wygłoszony na konferencji dla nauczycieli i uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina pt. „Psychologia muzyki w służbie wykonawcy”, Kraków.

17-20 IX 2008 Kaleńska, J. Measuring musical motivation – The Musical Activity Motives List, Plakat prezentowany na International Conference of European Council for High Ability ECHA-2008, Praga.

27-29 IX 2007 Kaleńska J. Lęk Społeczny, Autokoncentracja Prywatna i Publiczna: badania nad wstępną polską wersją Skali Autokoncentracji A. Fenigsteina, M. F. Scheiera i A. H. Bussa. Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Psychologia kierowania: rywalizacja-współdziałanie”, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz.

20-21 X 2006 Kaleńska, J. Efekt Pigmaliona w praktyce – obraz ucznia zdolnego u nauczycieli szkół muzycznych a oczekiwania względem jego funkcjonowania na scenie. Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych. Zdolności. Talent. Twórczość” Toruń.

20-21 X 2005 Kaleńska, J. Zjawisko tremy – od badań do praktyki. Referat wygłoszony na
II Ogólnopolskiej Konferencji Edukacji Artystycznej – EDUART „Metafora – Sztuka – Aktywność twórcza”, Toruń.

23-26 VI 2005 Tokarz A., Kaleńska J. Samokontrola emocjonalna i temperament jako uwarunkowania tremy wykonawczej. Referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Człowiek w świecie – świat w człowieku”, Warszawa.

3-6 VI 2004 Tokarz A., Kaleńska J. Skala Samopoczucia Muzyka przed Występem – A. Steptoe i H. Fidler – wstęp­ne opracowanie wersji polskiej. Referat wygłoszony na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Człowiek w świecie – świat w człowieku”, Białystok – Augustów.

Publikacje

 

Monografie:

Kaleńska-Rodzaj, J. (2021). Psychologia tremy. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN. ISBN: 978-83-01-21944-4.

 

Artykuły naukowe:

Chełkowska-Zacharewicz, M., Kaleńska-Rodzaj, J., & Nogaj, A. (2023). Guest Editorial. Musicae Scientiae27(4), 823-826. https://doi.org/10.1177/10298649231192395

Kaleńska-Rodzaj, J. (2023). Emotionality and performance: An emotion-regulation approach to music performance anxiety. Musicae Scientiae27(4), 842-861. https://doi.org/10.1177/10298649231173565

Kaleńska-Rodzaj, J., Boychuk, I. (2021, July 28-31). The Successful   Performer: emotion regulation approach to music performance anxiety [Recenzowany raport z badań]. 16th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC- ESCOM), Sheffield, UK. https://drive.google.com/file/d/1SjFhf8fYSh8ORARWrflC2PhutkcIXIkz/view

Kaleńska-Rodzaj J. (2021). Music performance anxiety and pre-performance emotions in the light of psychology of emotion and emotion regulation. Psychology of Music. 49(6), 1758–1774. https://doi.org/10.1177/0305735620961154

Kaleńska-Rodzaj, J. (2020). Pre-performance emotions and music performance anxiety beliefs in young musicians. Research Studies in Music Education, 42(1), 77-93. https://doi.org/10.1177/1321103X19830098 – wolny dostęp do 22-10-2020

Kaleńska-Rodzaj, J. (2018). Emocje estetyczne w świetle badań psychologii muzyki: opis, geneza, funkcje. Res Facta Nova, 19 (28), 9-19.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2018). Waiting for the Concert. Pre-Performance Emotions and the Performance Success of Teenage Music School Students. Polish Psychological Bulletin, 49 (4), s.322-331.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2017). Psychologiczne przygotowanie muzyka do występu, Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej, 4, 47-60.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2016). Pomiędzy lękiem a ekscytacją. Emocje w sztukach wykonawczych na przykładzie wykonawstwa muzycznego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 9, 42-54.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2014). Temperamental Determinants of Musical Performance Anxiety. Таврические студии. Искусствоведение.[Tawritcheskie studii. Historia Sztuki], 5, 98-109.

Kaleńska Rodzaj, J. (2014). Motywacja do nauki gry na instrumencie muzycznym w świetle modelu J. S. Eccles. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 7, 8-24.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2013). Чувство самоэффективности музыканта-исполнителя как детерминант эффективного представления достижений на сцене [Poczucie własnej efektywności muzyka jako wyznacznik efektywnej publicznej prezentacji osiągnięć]. Таврійські студії [Tavriyski studii], 4, 5-11.

Tokarz A., Kaleńska J. (2005) Skala Samopoczucia Muzyka przed Występem – A. Steptoe i H. Fidler – wstęp­ne opracowanie wersji polskiej, Psychologia rozwojowa, 10 (1), s. 125-135.

 

Artykuły popularno-naukowe:

Kaleńska-Rodzaj , J. (2023). Moja trema – moje wsparcie,  Charaktery. Magazyn psychologiczny, 2 (313), 78-81.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2018). Psycholog dla muzyka. Twoja Muza, 2, s. 77-78.

Grzegorczyk, T., Kaleńska-Rodzaj, J. (2017). „Moje myśli nie są mną”. O emocjach muzyków w sytuacji występu publicznego, Fragile – pismo kulturalne, 2 (36), 115-125.

 

Publikacje pod redakcją:

Chełkowska-Zacharewicz, M., Kaleńska-Rodzaj, J. (2020). Psychologia muzyki. Warszawa: PWN. ISBN: 9788301213374.

Rogowska, A., Kaleńska-Rodzaj, J. (2016). Synestezja a sztuka. Kraków: Wydawnictwo Aureus. ISBN 978-83-607-99-3

Kaleńska-Rodzaj, J., Lawendowski, R. (2015). Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą. Gdańsk: Harmonia Universalis. ISBN 978-83-7744-052-0

Lawendowski, R., Kaleńska-Rodzaj, J. (2014). Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań. Gdańsk: Harmonia. ISBN 978-83-7744-051-3

 

Rozdziały:

Kaleńska-Rodzaj, J., Chełkowska-Zacharewicz, M. (2020). Psychologia muzyki. Uniwersalność i interdyscyplinarność podejścia (s. 7-24). W: Chełkowska-Zacharewicz, M., Kaleńska-Rodzaj, J. (2020) Psychologia muzyki. Warszawa: PWN.

Kaleńska-Rodzaj, J.(2020). Trema jako złożona emocja koncertowa. Regulacja emocji podczas wystąpień publicznych (s. 275-296). W: Chełkowska-Zacharewicz, M., Kaleńska-Rodzaj, J. (2020) Psychologia muzyki. Warszawa: PWN.

Dembińska, A., Kaleńska-Rodzaj, J. (2020). Trening mentalny wykonawcy. Mindfulness jako metoda rozwijania uwagi i radzenia sobie ze stresem (s.297-314). W: Chełkowska-Zacharewicz, M., Kaleńska-Rodzaj, J. (2020) Psychologia muzyki. Warszawa: PWN.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2018). Trema: czym jest i jak powstaje? Definicja, zjawiska pokrewne, źródła. W: U. Bissinger-Ćwierz i A. A. Nogaj (red.). Strategie radzenia sobie z tremą w kształceniu muzycznym oraz w zawodzie muzyka. Warszawa: Difin.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2017). Emocjonalne aspekty występowania. Praca z emocjami jako podstawa psychologicznego przygotowania muzyka do występu. W: M. Sternal (red.). Muzyk zawodowy – między sztuką, edukacją i zarządzaniem (147-166). Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2016). Empowerment dla osób występujących publicznie. W: A. Hennel-Brzozowska (red.). Empowerment: czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej(s. 209-221). Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”, 2016

Kaleńska-Rodzaj, J. (2015) An artist of our time: between the sacred and the profane. W: J. Posłuszna (red.). Psychology of Art and Creativity, vol. 2, s. 25-37. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

Kaleńska-Rodzaj, J. (2015). Kim jest artysta w naszych czasach? Typologia współczesnych artystów a formowanie się tożsamości zawodowej młodych muzyków. W: J. Kaleńska-Rodzaj, R. Lawendowski (red.), Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, s. 15-41. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Kaleńska-Rodzaj, J., Pietras, K. (2014). Jakość relacji nauczyciel-uczeń a rozwój osiągnięć muzycznych młodego wykonawcy. W: G. Kwiatkowska i J. Posłuszna (red.). Mistrz-uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki (s. 98-116). Kraków: Aureus.

Kaleńska-Rodzaj , J. (2014). Motywacyjne podstawy działalności scenicznej. W: R. Lawendowski i J. Kaleńska-Rodzaj (red.) Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań (s.137-159). Gdańsk: Harmonia.

Kaleńska-Rodzaj , J. (2014). Skala Oceny Występu Muzycznego – w poszukiwaniu kryteriów oceny estetycznej wykonań muzycznych. W: R. Lawendowski i J. Kaleńska-Rodzaj (red.) Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań (s.111-137). Gdańsk: Harmonia.

Kaleńska-Rodzaj , J. (2013). Rodzinne uwarunkowania postaw i wartości związanych z muzyką poważną i zawodem muzyka. W: K. Mudyń (red.). W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji zachowań, postaw i wartości. (263-285). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Tokarz, A., Kaleńska-Rodzaj, J. (2011). Orientacje motywacyjne jako wyjaśnienie specyfiki motywu. W: A. Tokarz (red.). Pamięć, Osobowość. Osoba. Księga dedykowana Profesor Annie Gałdowej. (281-295). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Kaleńska, J. (2008). Measuring musical motivation – The Musical Activity Motives List. In: J. Fortikova and J. Raffan (ed.). Proceedings of 11th Conference of European Council for High Ability (ECHA) (131-143). Prague, September 16th-20th.

Kaleńska, J. (2008) Lęk Społeczny, Autokoncentracja Prywatna i Publiczna: badania nad wstępną polską wersją Skali Autokoncentracji A. Fenigsteina, M. F. Scheiera i A. H. Bussa. W: Z. Uchnast (red.) Psychologia kierowania: rywalizacja – współdziałanie (227-237). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kaleńska, J. (2008). Efekt Pigmaliona w praktyce. Obraz ucznia zdolnego u nauczycieli szkół muzycznych a oczekiwania wobec jego funkcjonowania na scenie. W: W. Limont, J. Cieślikowska i J. Dreszer (red.). Zdolności. Twórczość. Talent, t. 2., (7-13). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.

Kaleńska J. (2008). Zjawisko tremy – od badań do praktyki. W: W. Limont i B. Didkowska (red.). Edukacja Artystyczna a metafora (193-201). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.