Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. Kariková Soňa

Katedra Psychologii Edukacyjnej

sona.karikova@umb.sk

pok: 366

ORCID: 0000-0002-4871-6900

publikacje:


Kierownictwo projektów badawczych:

  1. Vzdelávanie a utváranie identity Slovákov žijúcich v zahraničí – vedúca riešiteľka, projekt realizovaný, 2011 – 2015, ŠO MŠ VVaŠ SR;
  2. Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utvárenie identity, projekt realizovaný, od r. 2015, ŠO MŠ VVaŠ SR;

Udział w projektach badawczych

  1. Vedúca riešiteľka: Násilie na školách – VEGA 1/3694/06 – doba riešenia, 2006 – 2009.
  2. Zástupkyňa vedúceho riešiteľa: Koncepcia využitia predmetu Etická výchova v SR a vo vybraných európskych krajinách. APVV – 0372-06 – doba riešenia. 2007 – 2010.
  3. Riešiteľka: VEGA 1/0754/13 – Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých
  4. Riešiteľka: Teoreticko-metodologické aspekty skúmania súčasného stavu a perspektív záujmového vzdelávania dospelých v systéme neformálnej edukácie. VEGA 1/0694/10 – doba riešenia, 2010 – 2011.
  5. Riešiteľka: Psychologické aspekty reality show. VEGA č. 1/4497/07 – doba riešenia, 2007 – 2009.

Doświadczenie

  • Výcvik systemickej terapie 1993 – 1994 – Inštitút systemickej terapie, Praha
  • Výcvik – Základy mediácie, 1995 – garant doc. PaedDr. V. Labáth, CSc
  • Výcvik v hlbinnej psychoterapii 1989-1993, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť