Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Pietras Karolina

Dr Pietras Karolina

Katedra Psychologii Zdrowia

karolina.pietras@up.krakow.pl

tel: 126626231

pok: 314

ORCID: 0000-0001-7968-4684

publikacje:


dyżury:
UWAGA! Odwołuję swój dyżur w dniu 20 oraz 23 maja z powodu wyjazdu służbowego

Dyżury w semestrze letnim

Poniedziałek godz. 15.30-16.45

Czwartek godz. 12.30-14.00

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych

3.03.2024 godz.10.30-11.30

13.04.2024 godz. 18.15-19.15

Terminy dyżurów w maju i czerwcu będą zamieszczone w późniejszym czasie

Działalność dydaktyczna

 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Psychologia twórczości
 • Psychologia międzykulturowa
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia komunikacji
 • Negocjacje w biznesie

 

Działalność naukowa

Zainteresowania badawcze:

Psychologia estetyki i twórczości; Psychologia wartości; Psychologiczne aspekty materializmu

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • Visual Science of Art Conference (VSAC 2023), Nicosia, Cyprus, 24 -26.08. 2023. Ganczarek, J., Pietras, K., Cox, R. Ruta, N. “Cognitive challenge when viewing contemporary art: Behavioural and postural reactions” – referat
 • 8th International Conference on Spatial Cognition, Sapienza Universita di Roma, Rzym, Włochy, 13-17.09. 2021. Ganczarek, J., Ruta, N., Pietras, K., Burleigh, A.,  Pepperell, R. „Does linear perspective accurately depict how we perceive distance? “ – referat.
 • XXVI Congress of the International Associaton of Empirical Aesthetic (IAEA online 2021), 1-3.09.2021. Ganczarek, J., Pietras, K, Stolińska, A., Szubielska, M.. “”The effects of titles and semantic violations on eye movements when viewing contemporary paintings” – poster.
 • 32nd  International Congress of Psychology (ICP online 2021), Praga, Czechy, 18-23.07.2021.  Szubielska, M., Ganczarek, J., Pietras, K., Stolińska, A. “The impact of image and title ambiguity on liking and understanding of contemporary paintings” – poster.
 • 7th International Conference on Spatial Cognition, Sapienza University of Rome, Rzym, Włochy, 10-14.09.2018. Ganczarek, J., Pietras, K. „Out of order. Syntactic inconsistencies in pictorial space” – referat.
 • 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 21-24.09.2017. Pietras, K. „Percepcja twórcy wśród studentów sztuk wizualnych” – referat.
 • 20th ESCoP Conference (The European Society for Cognitive Psychology), Potsdam, Germany, 3-6.09.2017. Pietras, K., Ganczarek, J., Rosiek, R. „Expertise and individual differences in perception of contemporary paintings with semantic/syntactic violations” – poster.
 • Visual Science of Art Conference (VSAC), Berlin, Germany, 25.08-27.08.2017. Ganczarek, J., Pietras, K., Rosiek, R. „Where To Fixate (WTF): Oculomotor strategies in perception of contemporary paintings” – referat.
 • XXIV. Conference of the International Association of the Empirical Aesthetics, Vienna, 29.08-1.09.2016. Pietras, K., Czernecka, K. „Art training and personality traits as predictors of aesthetic experience of different art styles” -poster.
 • Excellence & Innovation in education: The Creativity – Innovation Challenge, Kraków, 1-4.07.2015. Pietras, K., Kaleńska-Rodzaj, J. „Who is the artist of our time? Cognitive Representations of the Contemporary Artist among Young Musicians and Visual Artists” – referat.
 • XXXV Zjazd Naukowy PTP „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.Pietras, K., Fryt, J. „Wartości osobiste młodych kobiet i ich rodziców – transmisja rodzinna czy podobieństwa wewnątrz – i międzypokoleniowe?” – referat.

 

Publikacje

 1. Ruta, N., Ganczarek, J., Pietras, K., Burleigh, A., & Pepperell, R. (2023). Non-metric distance judgements are influenced by image projection geometry and field of view. Quarterly Journal of Experimental Psychology0(0). https://doi.org/10.1177/17470218231164351
 2. Pietras, K. & Ganczarek, J. (2022). Aesthetic Reactions to Violations in Contemporary Art: The Role of Expertise and Individual Differences, Creativity Research Journal, doi: 10.1080/10400419.2022.2046909
 3. Ganczarek, J., Pietras, K., Stolińska, A., & Szubielska, M. (2022). Titles and Semantic Violations Affect Eye Movements When Viewing Contemporary Paintings. Frontiers in Human Neuroscience 16:808330. doi: 10.3389/fnhum.2022.80833
 4. Szubielska, M., Ganczarek, J., Pietras, K., & Stolińska, A. (2021). The impact of ambiguity in the image and title on the liking and understanding of contemporary paintings. Poetics. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101537
 5. Ganczarek, J., Pietras, K., Rosiek, R. (2020). Perceived cognitive challenge predicts eye movements while viewing contemporary paintings. PsyCh Journal, 1-17. http://doi: 10.1002/pchj.365
 6. Pietras, K., Ganczarek, J. (2018). Who’s interested in contemporary paintings with semantic and syntactic violations? Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica XI, 88-97.
 7. Pietras, K., Czernecka, K. (2018). Art training and personality traits as predictors of aesthetic experience of different art styles among Polish students. Polish Psychological Bulletin, 49(4),466-474.
 8. Rosiek, R., Ganczarek, J., Pietras, K. (2018). Analiza stopnia złożoności obrazu w eyetrackingowych badaniach dzieł sztuki. Edukacja – Technika – Informatyka, 4(26), 224-231.
 9. Pietras, K. (2017). Who is the contemporary artist? Social representation of the artist among visual art students. Polish Journal of Applied Psychology, 15 (1), 107-126.
 10. Pietras, K. (2015). Odbiorca oddziałuje na wykonawcę. W: J.Kaleńska-Rodzaj, R. Lewandowski (red.) Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, s. 41-55. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 11. Pietras, K., Klimkiewicz, K. (2015). Czy dialog buduje przewagę konkurencyjną?: badanie spostrzegania przez menedżerów potencjału konkurencyjnego partycypacji interesariuszy w organizacji. Organizacja i Zarządzanie, 2, 83-101.
 12. Pietras, K., Fryt, J. (2015). Similarities and differences in values of Polish late adolescent women and their parents – the effect of value transmission and value change. Family Pedagogy, 5 (2), 143-156.
 13. Kaleńska-Rodzaj, J., Pietras, K. (2014). Jakość relacji nauczyciel-uczeń a rozwój osiągnięć muzycznych młodego wykonawcy. W: G. Kwiatkowska, J. Posłuszna (red.) Mistrz-Uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii sztuki, s.89-116. Kraków: Aureus.
 14. Pietras, K. (2014). Osobowość i wiedza ekspercka jako wyznaczniki percepcji współczesnej sztuki wizualnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, VII, 24-37.
 15. Pietras, K. (2010). Nowe wyzwania dla organizacji kształcenia ustawicznego. O modelu zarządzania jakością LQWŸ W: S. Minta (red.) Wybrane aspekty zarządzania jakością i personelem, s. 108- 113. Wrocław: Leaderway sp. z o.o.
 16. Mudyń, K., Pietras K. (2010). Orientacje ontologiczne a deklarowane wartości. W: H. Wrona-Polańska, M. Lędzińska, G. Rudkowska (red.) W kręgu aksjologii i psychologii, s. 63-74. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 17. Ząbkowicz, A., Pietras, K. (2009). Instytucjonalizacja dialogu z interesariuszami. Studia przypadków przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce. Organizacja i Kierowanie, 3 (137), 91-108.
 18. Mudyń, K., Pietras, K. (2009). Explicit and implicit values of Polish grandmothers and their granddaughters. Polish Psychological Bulletin, 2 (40), 1-7.
 19. Pietras, K. (2008). Instytucjonalizacja partycypacji interesariuszy w kształtowaniu przedsiębiorstwa. W: H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.) Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej, s. 221-232. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno- Humanistycznej.
 20. Pietras, K. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu w modelu interesariuszy sposobem na wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy. W: M. Cisek (red.) Konkurencyjność przedsiębiorstw. Podstawowe wyznaczniki, Monografie nr 95, s. 23-32. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 21. Pietras, K. (2007). Motywacja świata biznesu do społecznej odpowiedzialności z perspektywy reaktywnej, instrumentalnej i etycznej. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, seria Ekonomia i Zarządzanie, 2 (3), 99- 118.
 22. Pietras, K. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Dlaczego przedsiębiorcy postępują w sposób społecznie odpowiedzialny? W: A. Węgrzyniak, T. Bielak (red.) Praca – dobro indywidualne i społeczne, s. 77-87. Katowice: Wydawnictwo WSZOP.
 23. Mudyń, K., Pietras, K. (2007). Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia 1 (140), 5-25.
 24. Mudyń, K., Pietras, K. (2006). Czy istnieją „zdrowe” i „niezdrowe” wartości? Sztuka Leczenia 11, 67-79.