Przejdź do menu Przejdź do treści

Mgr Płoszaj Małgorzata

Katedra Psychologii Zdrowia

malgorzata.ploszaj@up.krakow.pl

pok: 309

ORCID: 0000-0003-1277-8138

publikacje:


dyżury: czwartek 13.00-14.30 Środa 15.00-15.45

Płoszaj M.,Pomianowski A., Józefacka N., Podstawski R,  Szpakiewicz E.Kołek M F, ,  Kania G.  Niedźwiecka A., Łabno D.Michalec A.Paw W.(2022).Masquerade of Polish Society – Psychological Determinants of COVID-19 Precautionary Behaviors. International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2022, T. 20, nr 1, id. 129 http://www.mdpi.com/1660-4601/20/1/129

Płoszaj M. (2022). Early Support for the Development of Children with Autistic Spectrum Disorder: a Case Study. Early Years An International Research Journal, https://doi.org/10.1080/09575146.2022.2091520

Płoszaj M., Józefacka N., Lasota A., (2022) Posiadanie rodzeństwa a kompetencje społecznoemocjonalne dzieci w wieku szkolnym w dobie pandemii COVID-19 /Wychowanie w Rodzinie. – 2022, T. 27, nr 2, s. 211-230 https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/142734/edition/132952

Płoszaj M., Bombińska-Domżał A,, Cierpiałowska T., Kossewska J.,Lubińska-Kościółek E., Niemiec S., Preece D.R. (2021). Towards inclusive education of children with Autism Spectrum Disorder. The impact of teachers’ autism-specific professional development on their confidence in their professional competences” International Journal of Special Education

Płoszaj M., (2021) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-szkoleniowej „Focus on autism in Inclusive Education” Kraków, Psychologia Rozwojowa 2021, Tom 26, nr 1

Płoszaj M.,Kossewska J., (2020) Efektywność terapii poznawczo-behawioralnej – modyfikacja poziomu lęku i samooceny u rodziców dzieci z ASD, Wychowanie w Rodzinie 2020(20)

Ploszaj M., Kossewska J., Preece D.,  Lisak N., Bombińska-Domżał A., Cierpiałowska T.,Lessner Listiakova I., Lubińska-Kościółek E., Niemiec S.,  Stošić J., Troshanska J.(2019). Training needs in the field of autism by contemporary Polish teachers in the context of international ASD-EAST project. http://www.socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/441

Ploszaj M., Kossewska J., Preece D.,  Lisak N., Bombińska-Domżał A., Cierpiałowska T.,Lessner Listiakova I., Lubińska-Kościółek E., Niemiec S.,  Stošić J., Troshanska J.(2019). Developing training for teachers to support the inclusion in education of pupils with autism spectrum disorder in Eastern Europe and the Balkans.  https://www.researchgate.net/publication/333702769_Developing_training_for_teachers_to_support_the_inclusion_in_education_of_pupils_with_autism_spectrum_disorder_in_Eastern_Europe_and_the_Balkans

Płoszaj M., Jaszczyk K., (2019). Metody i udogodnienia technologiczne w pracy z osobą niepełnosprawną. Dynamizacja Rozwoju Człowieka Od Dzieciństwa Do Starości.

Płoszaj M.,(2018). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD. Analiza przypadku. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica XI, 170-189.

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

  1. 13th Autism – Europe International Congress, 07.10-09.10.2022 Kraków
  2. Integrating Research and Practice in Early Childhood Intervention – A Joint Conference from the Division for Early Childhood and the International Society on Early Intervention, Influence of Social Context on Self-Regulation in Preschoolers At Risk (Poland) 27-30.09.2022 Chicago, USA
  3. The annual conference of the Association of Child and Adolescent, Psychiatry Returning between infancy and adolescence, 11.11-12.11.2021  Maalot Tarshiha, Izrael
  4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inkluzja osób z niepełnosprawnościami.23-24.09, 2021 Międzyzdroje, Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinesis
  5. Płoszaj M., Kossewska J.,  S. Niemiec,Efektywność szkolenia polskich nauczycieli w zakresie ASD Effectiveness of the training on ASD for Polish teachers, ASD-EAST International Online Conference 2020, 8-28.06.2020 Bruksela/Kraków
  6. Płoszaj, M.,Kossewska, J., Preece, D., Lisak, N., Bombińska-Domżał, A., Cierpiałowska, T., Lessner Listiakova, I., Lubińska-Kościółek, E., Niemiec, S., ., Stošić, J., Troshanska, J. (2019, październik) Training needs in the field of autism by contemporary Polish teachers in the context of international ASD-EAST project. The World Conference on Psychology (WC-P-19), Saint Petersburg 12.10.2019
  7. Płoszaj, M., Lessner Listiakova, I., Preece, D., Stosic, J., Lisak, N., Troshanska, J., Petkovska Nikolovska A., Kossewska J., Cierpiałowska, T., Bombińska-Domżał, A., Lubińska-Kościółek, E., Niemiec, S. (2019, wrzesień). ASD-EAST: Identifying training needs of specialized teachers, Congress Autism-Europe, Nicea, 13-15.09.2019
  8. Płoszaj, M.,Troshanska, J., Petkovska Nikolovska, A., Lessner Listiakova, I., Stosic, J., Lisak, N., Kossewska, J., Cierpiałowska, T., Bombińska-Domżał, A., Lubińska-Kościółek, E., Niemiec,S.,  Preece, D. (2019, maj). Developing training for teachers to support the inclusion in education of pupils with autism spectrum disorder in Eastern Europe and the Balkans. International Scientific and Vocational Conference 70 years – organized education, rehabilitation and employment of persons with disabilities in the republic of North Macedonia, Bitowa, 16-18, maja, 2019 – referat
  9. Płoszaj, M., Kossewska, J., Cierpiałowska, T., Lubińska-Kościółek, E., Bombińska-Domżał, A., Niemiec,S., Płoszaj, M., Lessner Listiakova, I., Preece, D., Lisak, N., Stosic, J., Troshanska, J. (2019, kwiecień). „Wspomaganie nauczycieli uczniów z ASD (Europejski Projekt ASD-EAST)” Międzynarodowa Konferencja Naukowa Autyzm – Pedagogika i Medycyna Ręka W Rękę, Kraków, 4-5 kwietnia 2019– referat
  10. Płoszaj, M., Kossewska J., Cierpiałowska, T., Lubińska-Kościółek, E., Bombińska-Domżał, A., Niemiec, S., Płoszaj, M., Lessner Listiakova, I., Preece, D., Lisak, N., Stosic, J., Troshanska, J. (2019, marzec). Empowering Teachers of Children with Autism Spectrum Disorder  (European ASD-EAST project). 20th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs. Palacky University, Olomouc, 19-20.03.2019

Staż naukowy

Alabama University, 07-09.2022 IDUB-Excellent Mobility: Zaangażowanie jako predyktor rozwoju samoregulacji u dzieci z niepełnosprawnością, International Early Childhood Inclusion Institute,

Hallie Ford Center, Oregon State University 07-09.2023 Samoregulacja jako predyktor dobrostanu psychicznego dzieci w okresie późnego dzieciństwa

 

 

DYŻUR DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH: ustalany indywidualnie raz w miesiącu