Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Sznajder Dominika

kierownik Katedry Psychologii Zdrowia

Instytut Psychologii

dominika.sznajder@up.krakow.pl

pok: 309

ORCID: 0000-0002-7611-8756

publikacje:


dyżury: dyżury w roku akademickim 2023/24 poniedziałek - godzina 9.30-10.15 czwartek - godzina 13.00-14.30 dla studentów studiów niestacjonarnych 23.03.24 i 20.04.24 w godzinach 16.30-17.30

Działalność dydaktyczna

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2023/2024

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą

Psychologia nieprzystosowania społecznego

Psychologia zdrowia

Psychoterapia

 

 

Publikacje

Sznajder D. (2021). Małżeństwo i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – dylematy prawne i psychologiczne: W: M. Gacek (red.)Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo UP

Sznajder D., Pietryga- Szkarłat B. (2018). Prężność rodziny- nowe wyzwanie dla badań naukowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia psychologica 11.2018 6

Prochwicz K., Kłosowska J. Sznajder D. (2018). The role of expressive suppression in hallucinatory-like and delusion-like experiences. Findings in a non-clinical sample. Comprehensive Psychiatry. The Journal of Psychopathology, s. 121-127

Pietryga-Szkarłat B., Sznajder D. (2018). Poczucie koherencji a zachowania zdrowotne studentów. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. Tom LXXI, 2018: 49–60

Sznajder D. (2017).Obraz siebie młodzieży wychowującej się w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Psychologiczna analiza różnic w koncepcji własnego Ja dziewcząt i chłopców pozostających w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 8/2017, s.51-61

Sznajder D. (2017). Rola osoby znaczącej w kształtowaniu obrazu siebie sieroty społecznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Sznajder D. (2016). Wpływ relacji z osobami znaczącymi na emocjonalność dziecka osieroconego. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 9/2016, s. 35-42

Sznajder D. (2015). „Znaczący inny” – próba definicji. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Tom I, część I, s. 91-97

Sznajder D. (2015). Osoby znaczące a społeczne aspekty obrazu siebie dziecka osieroconego. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Tom I, część I, s 98-106

Sznajder D. (2015). A Beafriended Family as a Form of Support for an Orphaned Child. Horyzonty Wychowania. Vol.14, No. 29,s. 75-91

Morajda K., Sznajder D. (2012). Rysunek projekcyjny w diagnozie i terapii wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W: (red.) B. Kostrubiec – Wojtachnio, E. Trubiłowicz, Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowankiem. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 179-194