Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Tokarska Urszula

dyżury: dyżur instytutowy w semestrze letnim 2023/ 2024: czwartki 11.30-13.00 (ul. Podchorążych, p. 363/a) dyżury dla studentów stacjonarnych w semestrze letnim 2023/ 2024: * wtorki 13.15-14.00 (ul. Podchorążych, p. 363/a) * czwartki 13.00-14.30 (ul. Podchorążych, p. 363/a) dyżury dla studentów niestacjonarnych w semestrze letnim 2023/ 2024: * piątki 12.IV, 24.V, 14.VI. 2024 r. (ul. Podchorążych 2, p. 363/a) godz. 14.45-15.45

Działalność dydaktyczna w roku akademickim 2023/24

            A/ Studia stacjonarne – kierunek psychologia:

* Psychologia narracyjna w teorii i praktyce psychologicznej W + K (semestr I)

* Psychologia egzystencjalna W + K (semestr II)

* Seminarium magisterskie (semestry I + II)

* Pomoc psychologiczna dorosłym W (semestr II)

* Wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia W (semestr II)

 

B/ Studia niestacjonarne – kierunek psychologia:

* Psychologia narracyjna w teorii i praktyce psychologicznej W + K (semestr I)

* Psychologia egzystencjalna W + K (semestr II)

Działalność naukowa

CZŁONKOSTWO W KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH STOWARZYSZENIACH ORAZ ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

  • European Society for Research on the Education of Adult (ESREA);
  • Games Research Association of Poland, Polskie Towarzystwo Badania Gier (PTBG)