Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr Wójciak Aleksandra

adiunkt

Katedra Psychologii Zdrowia

aleksandra.wojciak@up.krakow.pl

pok: 309

ORCID: 0000-0002-9054-0355

publikacje:


dyżury: Dyżury w semestrze letnim
czwartek: 13.00- 14.30
czwartek: 17.00- 17.45
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy celem umówienia konsultacji

Działalność dydaktyczna

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2023/2024:

  • Psychologia zdrowia
  • Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
  • Psychologia uzależnień
  • Podstawy psychologii rozwojowej dla nauczycieli
  • Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych

Publikacje:

Wójciak, A. (2018). Podmiotowe korelaty poczucia jakości życia rodziców dzieci z niepełnosprawnością. W: K. Parys, M. Trojańska i A. Ochman (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno- wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością- wobec pytań i odpowiedzi o dobrostan człowieka (s. 31-45). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Wójciak, A. (2020). Nowoczesne technologie w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W: T. Krawczyńska-Zaucha (red.), Edukacja XXI wieku: strategie zarządzania i kierunki rozwoju (s. 299-312). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Wójciak, A. (2020). Aktywność w Sieci i uzależnienie od Internetu u osób w okresie późnej dorosłości: przegląd badań. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 13, 123-138. DOI: 10.24917/20845596.13.7.

Wójciak, A. (2022). Older adults in the Internet – Internet addiction and its intrapsychic correlates. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 49(1), 113-122. https://doi.org/10.34766/fetr.v49i1.1000.

Wójciak, A. (2022). Problematic using of the Internet among seniors – a pilot study. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 4(52), 114-123. https://doi.org/10.34766/fetr.v4i52.1117