Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Psychologii Neurokognitywnej

Profil działalności naukowej Katedry Psychologii Neurokognitywnej obejmuje różnorodne zagadnienia należące do psychologii poznawczej i eksperymentalnej, neuropsychologii, neuronauki poznawczej, psychologii różnic indywidualnych i psychologii ogólnej. Wspólnym ich mianownikiem jest przede wszystkim poszukiwanie zasad organizacji i funkcjonowania umysłu oraz poznawczych i neuropsychologicznych mechanizmów regulacji zachowania. Przedmiotem naszych zainteresowań są głównie zagadnienia dotyczące: funkcji wykonawczych, kontroli poznawczej i samoregulacji, przetwarzania bodźców emocjonalnych i regulacji emocji, nabywania wiedzy, podejmowania decyzji, cech temperamentu, stylów poznawczych, inteligencji, pamięci roboczej, zniekształceń poznawczych, spostrzegania, wyobraźni przestrzeni i ruchu oraz automatycznych i nieświadomych procesów poznawczych. W Katedrze prowadzone są także badania dotyczące poznawczych, motywacyjnych i osobowościowych uwarunkowań skłonności do ryzyka, psychologii gier komputerowych, psychologii sztuki, estetyki empirycznej, arteterapii i psychodramy. Zajmujemy się również znaczeniem dopasowania poznawczych i temperamentalnych charakterystyk jednostki dla jej funkcjonowania, samopoczucia i dobrostanu oraz rolą zniekształceń poznawczych, tendencyjności pamięci i uwagi oraz innych czynników poznawczych w powstawaniu i utrzymywaniu się zaburzeń psychicznych. Kolejny obszar prowadzonych w Katedrze badań obejmuje zmiany w funkcjonowaniu umysłowym, emocjonalnym i psychospołecznym u pacjentów z uszkodzeniami mózgu powstającymi w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych i udarów mózgu oraz innych chorób krążenia mózgowego. W prowadzonych badaniach wykorzystywane są głównie metody psychologii eksperymentalnej, standaryzowane kwestionariusze i testy psychologiczne, komputerowe metody modelowania procesów umysłowych, metody klinicznej diagnozy neuropsychologicznej i techniki psychofizjologiczne. W obszarze zainteresowań badawczych zespołu Katedry mieszczą się także różne formy usprawniania funkcji umysłowych, takie jak treningi procesów poznawczych, rehabilitacja neuropsychologiczna i neuroterapia oraz terapia poznawczo-behawioralna. Prowadzone są także prace nad konstrukcją i adaptacją kulturową narzędzi badawczych o charakterze eksperymentalnym i klinicznym.

Opracowanie: dr Łukasz Krzywoszański

Najnowsze Posty