Przejdź do menu Przejdź do treści

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka „Auxilium”

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka „Auxilium” działa w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jego członkami są studenci kierunku psychologia (trybu stacjonarnego i niestacjonarnego). Opiekunem naukowym Koła jest od początku jego aktywności dr Urszula Tokarska, wieloletni pracownik Instytutu (wcześniej Katedry) Psychologii, aktualnie: Kierownik Katedry Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka działającej w ramach Instytutu Psychologii UP, budynek główny UP Kraków, ul. Podchorążych 2, p. 363/a; kontakt: urszula.tokarska@up.krakow.pl.

Od chwili powstania Koła w marcu 2016 r. działały już jego trzy edycje (kolejni studenci opuszczali mury uczelni z tytułem magistra) oznaczone nazwami: „Auxilium-I”, „Auxilium-II” i „Auxilium-III”. Każda z nich miała/ ma inny skład osobowy i Zarząd (Przewodniczący kolejnych edycji: I-Kamil Piekarz; II-Zuzanna Boćko; III-Aleksandra Hosaja, szczegłowy skład aktualnego zarządu znajduje się na stronie internetowej Koła).

Koło Naukowe „Auxilium” posiada własny Statut (*), logo, stronę internetową: http://www.auxilium.up.krakow.pl oraz adres mailowy: auxilium.up.krakow@gmail.com

Cele. Pragniemy, aby Koło stało się miejscem spotkań, prezentacji i dyskusji w trzech głównych aspektach: psychologicznego samorozwoju jego członków, poszerzania wiedzy na temat dostosowanej do wymogów współczesności profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz zdobywania i doskonalenia warsztatu pracy psychologa – praktyka. Obszar naszych zainteresowań dotyczy wszystkich faz rozwojowych w życiu człowieka (od wczesnego dzieciństwa po wiek senioralny) oraz głównych form wspomagania rozwoju: psychoedukacji, psychoprofilaktyki i promocji zdrowia oraz zróżnicowanych form psychoterapii. Działalność Koła przebiega w każdym roku zgodnie ze szczegółowym, wspólnie wypracowanym planem pracy (sprawozdania oraz nowe plany pracy dostępne są na stronie Koła).

 

(*) A/ Opisane w statucie Koła (§ 5) cele działania Koła:

1. Wzbudzanie i pogłębianie u studentów zainteresowań naukowych i pasji badawczych związanych z dziedziną psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznie i empirycznie ugruntowanej psychologii praktycznej skoncentrowanej na wspomaganiu ludzkiego rozwoju (psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz różnych odmian terapii).

2. Doskonalenie wybranych praktycznych umiejętności psychologicznych niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym, w procesie profesjonalnego wspomagania rozwoju człowieka na wszystkich etapach jego drogi życiowej. Samodoskonalenie się członków Koła poprzez pracę nad samym sobą w aspekcie samopoznania i samokontroli.

3. Nawiązanie współpracy z organizacjami zatrudniającymi psychologów oraz prowadzącymi działalność związaną z podejmowanymi w aktywności Koła obszarami zainteresowań.

4. Nauka projektowania programów wsparcia dla odbiorców reprezentujących wybrane grupy wiekowe i problemowe.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi na rzecz wspierania rozwoju człowieka.

6. Aktywizowanie studentów do uczestniczenia w konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach tematycznych, sesjach naukowych oraz panelach dyskusyjnych.

7. Udział w badaniach psychologicznych prowadzonych przez Koło oraz jednostki z nim współpracujące.

8. Organizacja i/ lub współorganizacja konferencji i sympozjów naukowych.

9. Zdobywanie doświadczenia w ramach wolontariatu.

10. Integrowanie środowiska studentów i pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

B/ Koło realizuje (zgodnie ze statutem, § 6) swoje cele poprzez:

1. Spotkania dyskusyjne i seminaria problemowe organizowane przez członków Koła.

2. Udział w prelekcjach, wykładach, seminariach, szkoleniach i konferencjach na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego oraz na zewnątrz Uniwersytetu.

3. Współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi.

4. Zdobywanie doświadczenia w ramach wolontariatu.

5. Aktywne wspieranie członków Koła w dążeniu do realizacji założonych celów oraz umożliwianie publikacji studenckiego dorobku naukowego.

6. Koleżeńską pomoc w zrozumieniu wybranych zagadnień związanych z działalnością Koła.

7. Tworzenie strony internetowej Koła.


MISJA KOŁA SFORMUŁOWANA PRZEZ JEGO AKTUALNYCH CZŁONKÓW:

  • Zgłębianie wiedzy na temat problemów otaczającego nas świata w oparciu o aktualną wiedzę psychologiczną.
  • Doskonalenie kompetencji psychologicznych w zakresie strategii radzenia sobie z wyzwaniami życia.
  • Poznawanie siebie, kształtowanie wizji siebie jako przyszłego psychologa.
  • Wspomaganie samorozwoju uczestników w zakresie samoświadomości oraz edukacji emocjonalnej jako punkt wyjścia pracy z klientem/ pacjentem.
  • Stworzenie własnej bazy ciekawych artykułów, badań, książek, filmów etc.
  • Praca nad projektami grupowymi (w bieżącym roku akademickim – w zakresie bajkoterapii).
  • Integracja grupowa, pomoc wzajemna.

 

Najnowsze Posty